วันที่ 69 คุณครูไม่อยู่ครูฝึกสอนคุมเด็ก ๆ (26 สิงหาคม 2559)

ตายิ้ม :)
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

วันศุกร์หรรษาเวียนมาบรรจบ แต่ก่อนจะหรรษาก็หนักหนาไม่แพ้กัน เนื่องจากคณะครูไปร่วมกิจกรรมแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ของโรงเรียนในตำบลดอนแก้ว ได้แก่ โรงเรียนบ้านพระนอน โรงเรียนดอนแก้วเนรมิตปัญญา โรงเรียนบ้านดอนแก้ว และโรงเรียนบ้านศาลา เป็นเวลาครึ่งวัน ช่วงเช้าของวันนี้จึงชวนปวดหัวอีแล้ว เพราะหน้าที่เริ่มตั้งแต่เข้าแถวเคารพธงชาติ พูดคุยกับนักเรียนหน้าเสาธง เข้าห้องแจกนมโรงเรียน เก็บออมทรัพย์และทำการสอนแทนตั้งแต่คาบ 1 ถึง 3 สุดยอดมากค่ะ แต่ด้วยประสบการณ์การคุมชั้นเรียน ทำให้สามารถหากิจกรรมให้นักเรียนทำและเรียนรู้ด้วยกันสุดท้ายก็ผ่านพ้นไปด้วยดี

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของ นางสาวธนาภรณ์ เชื้อเมืองพาน (ภาคเรียนที่ 1/2559)ความเห็น (0)