วันที่ 82 ถุงผ้า อะไรหนะ(6 กันยายน 2559)

วันนี้เป็นการเรียนคาบสุดท้ายของเรื่องมุม ซึ่งนักเรียนจะได้นำความรู้ที่เรียนมาในหน่อยนี้มาประยุกต์ใช้ในการหาคำตอบ ซึ่งส่วนใหญ่ก็ถือว่ามีความเข้าใจแต่ก็มีนักเรียนบางส่วนที่ยังไม่เข้าใจสัญลักษณ์ของมุมไปวัดมุมที่โจทธ์ไม่ได้ต้องการให้หา ถึงมีการเน้นให้นักเรียนสังเกตมุมเป็นพิเศษ

ลดเวลาเรียนวันนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับถุงผ้า ใครจะแจกถุงถ้าให้นักเรียนแต่ละกลุ่ม ข้างในถุงผ้าจะมีอักษรภาษาอังกฤษอยู่ 7 ตัว ให้นักเรียนนำอักษรมาเรียงให้เป็นคำที่มีความหมายให้ได้มากที่สุด ซึ่งแต่ละถุงจะมีคำไม่เหมือนกันทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับนักเรียนแต่ละกลุ่มที่ได้ออกมาเลือกถุงผ้าบันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวพัชราภรณ์ นะภิใจ...(ภาคเรียนที่ 1/2559)ความเห็น (0)