"จิตรกรจำเป็น 2" 9 กรกฎาคม 2559

สืบเนื่องจากงานวันศุกร์หลังจากที่วาดภาพร่างๆไว้แล้ว วันนี้ก็ทนอยู่ในห้องน้ำนักเรียนอีกหนึ่งวันเพื่อที่จะทาสีรูปวาดที่ร่างไว้ ความสวยงามจะได้บังเกิด
บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกเรื่องราวการเป็นนักศึกษาฝึกประสบการณ์ความเห็น (0)