​วันที่ 68 วันวิทยาศาสตร์ (18 สิงหาคม 2559)

วันพฤหัสบดี กับกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ สนุกมากๆ เด็กๆชอบกันใหญ่เพราะทำกิจกรรมแบบฐาน โดยมีแกนนำคือพี่ มัธยมที่กระจายกันอยู่เป็นฐาน และทำการแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มๆเพื่อนเข้าไปร่วมกิจกรรมเป็นฐาน จำชื่อฐานไม่ได้จริงๆที่จริงอยากจะเล่า เดี่ยวลงรูปให้ดูเอาเนอะ ถ่ายรูปมาเยอะบันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวพัชราภรณ์ นะภิใจ...(ภาคเรียนที่ 1/2559)ความเห็น (0)