"จิตรกรจำเป็น 1" 8 กรกฎาคม 2559

สือเนื่องจากโรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการ BBL ท่านรองผู้อำนวยจึงออกคำสั่งให้นักศึกษาช่วยกันวาดภาพระบายสีผนังห้องน้ำของนักเรียนให้เกิดความสวยงาม งานที่ครูนักศึกษาจึงต้องใช้ความอดทนในการอยู่ในห้องน้ำของนักเรียน วันนี้เลิกเรียนค่ำแล้วเอาแค่วาดร่างๆไว้ก่อนบันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกเรื่องราวการเป็นนักศึกษาฝึกประสบการณ์ความเห็น (0)