"สื่อการสอน" 7 กรกฎาคม 2559

ในการสอนคณิตศาสตร์นั้นการจะให้เด็กนั่งเรียนในห้องแบบธรรมดาๆนั่งบวกเลขลบเลขโดยไม่มีสื่อก็คงจะเป็นอะไรที่น่าเบื่อมากเพราะวิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่จะต้องให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติหรือหยิบจับซะบ้างจึงจะเกิดการเรียนรู้ที่แท้จริง และในครั้งนี้ครูจึงได้ไอเดียจากการห่อของขวัญมาผลิตสื่อการสอนโดยจะตั้งชื่อสื่อชิ้นนี้ว่าไขความลับกล่องปริศนา วิธีเล่นก็คือให้เด็กอ่านคำสั่งบนฝากล่องแล้วจากนั้นก็เปิดฝากล่องออกแล้วหาคำตอบในนั้นได้เลย เพียงเท่านี้การเรียนคณิตศาสตร์ก็จะเป็นเรื่องสนุกสำหรับนักเรัยนแล้วบันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกเรื่องราวการเป็นนักศึกษาฝึกประสบการณ์ความเห็น (0)