​วันที่ 67 สุดท้ายเรื่องการหาร (17 สิงหาคม 2559)

วันนี้การสอนคณิต เป็นการสอนที่ให้นักเรียนได้สร้างโจทย์การหาร จากตัวเลข 7 จำนวน คือ 0, 1, 2, 3, 4, 5 และ 6 พิจารณาแต่ละเงื่อนไขแล้วสร้างโจทย์การหารขึ้นมา หาคำตอบของโจทย์ปัญหานั้น พร้อมทั้งอธิบายวิธีคิดของตน ซึ่งนักเรียนที่เข้าใจก็ทำได้อย่างไว ส่วนคนที่ไม่เข้าใจก็มีแน่ แต่ก็ไม่รู้ว่ามีมากเพียงใดเพราะข้อเสียที่ให้ทำเป็นกลุ่ม บางครั้งจึงไม่สามารถแยกผู้เรียนออกมาได้ชัดเจน วันนี้ก็เป็นเรื่องสุดท้ายของหน่วยนี้แล้วหวังว่าพรุ่งนี้สอบนักเรียนจะทำได้นะจ๊า เย็นมาก็มาช่วยทางโรงเรียนเตรียมกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ในวันพรุ่งนี้ ทำกันจ้วนๆตลอดกำหนดการยังไงก็ไม่รู้นะ พรุ่งนี้รู้บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวพัชราภรณ์ นะภิใจ...(ภาคเรียนที่ 1/2559)ความเห็น (0)