"ค่ายคุณธรรม" 6 กรกฏาคม 2559

ทางโรงเรียนจัดให้มีกิจกรรมค่ายคุณธรรมให้แก่นักเรียนทุกระดับชั้น ในสายชั้น ป.1 ได้ไปเข้าค่ายคุณธรรม ณ วัดเจ็ดลิน ซึ่งก็ดูเหมือนจะเป็นเรื่องน่าเบื่อเพราะไม่ค่อยมีกิจกรรมน่าสนใจ แต่เด็กๆก็ยังอดทนอยู่ได้ตั้ง 3 ชั่วโมงบันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกเรื่องราวการเป็นนักศึกษาฝึกประสบการณ์ความเห็น (0)