​วันที่ 57 สะท้อน (3 สิงหาคม 2559)

วันนี้ช่วงเย็นมีการสะท้อนผลการสอนคณิตศาสตร์ คุณครูท่านอื่นก็ได้ช่วยกันวิเคราะห์ปัญหาของ ป.4 ว่าสงสารเด็กที่ไม่ได้เรียนโอเพ้นมาปีที่แล้ว ทั้งๆที่ตอน ป.1 ป.2 ก็ได้ปูมาดีแล้ว แต่พอมาสะดุดที่ ป.3 ปีนี้จึงไปไม่เป็นเลย เด็กไม่เกิด

- เด็กใช้วิธีลัดที่ได้เรียนมาตอน ป.3 จึงไม่สามารถอธิบายวิธีคิดที่ครูต้องการให้อธิบายได้

- การจัดกลุ่มเด็กชอบเกลี่ยงกันทำ ก็ให้เด็กได้ทำทุกๆคน โดยครูช่วยในการนั่งให้เด็กสลับกลุ่มบ่อยๆ

สุดท้าย ผอ. ก็สรุปว่า เราทำโอเพ้นมา จะ8ปี มันไม่ใช้เรื่องง่ายๆ 120ในประเทศ ปัญหาที่เราเจอ มันก็คือปัญหาที่มีมาทุกปี เพราะฉะนั้นครูจึงเป็นคนสำคัญ ที่จะชี้นำให้เด็กเดินไปสู่เป้าหมายที่ได้ร่วมกันสร้างไว้ โดยอย่าให้หลุดกรอบ ขั้นตอน หลักการของโอเพ้น ครูต้องจัดการแนวคิดของเด็กให้ได้ สร้างวินัยในชั้นเรียนให้เกิด และหาโอกาสแลกเปลี่ยนกันบ่อยๆเช่นวันนี้ ค่ะ


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวพัชราภรณ์ นะภิใจ...(ภาคเรียนที่ 1/2559)ความเห็น (0)