นิเทศครั้งที่ 2 3 สิงหาคม 2559

การนิเทศครั้งที่ 2 โอกาสในการแก้ตัว ครั้งนี้เราต้องทำให้ดีกว่าครั้งที่ผ่านมา วันนี้เป็นการสอน เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ การสอนในวันนี้เป็นการสอนที่ผ่านกระบวนการทดลอง การนิเทศครั้งนี้เรายังได้มีเวลาเตรียมตัว ระหว่างการจัดการเรียนการสอนอยู่นั้น นักเรียนบางส่วนเริ่มไม่ฟัง เริ่มหันมาเล่นกัน เราเลยจับนักเรียนที่เล่นกัน ไม่สนใจเรียนมาเป็นตัวแทนนักเรียนเพื่อตอบคำถาม หลังจากหมดเวลาเรียน เราก็ได้มานั่งสะท้อนผลการนิเทศกับอาจารย์ ท่านบอกว่า ครั้งนี้พัฒนาขึ้นมากว่าครั้งก่อนมาก เราก็ดีใจ แต่การสอนในครั้งนี้ยังมีข้อบกพร่อง คือ มีบางช่วงเวลาที่เราควบคุมนักเรียนไม่ได้ แต่พอเวลาผ่านไปก็แก้ไขปัญหาได้ค่อนข่างดี ในส่วนของการนิเทศในครั้งนี่ ผลที่ออกมา เป็นผลที่เราพอใจในระดับหนึ่ง

และในตอนเย็น เราได้มีโอกาส พานักเรียนฝึกซ้อม การแสดงประจำชาติลาว ให้แก่นักเรียนบันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของ นางสาวอรวรรณ รกไพร (ภาคเรียนที่ 1/2559)ความเห็น (0)