วันที่ 51 วันภาษาไทยช่างไฉไลเสียจริง ๆ (29 กรกฎาคม 2559)

ตายิ้ม :)
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

29 กรกฎาคม ของทุกปี เป็นวันภาษาไทยแห่งชาติ โรงเรียนแต่ละโรงเรียนก็จะจัดกิจกรรมวันภาษาไทยขึ้น เพื่อให้นักเรียนเห็นคุณค่าและตระหนักถึงความสำคัญของการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง

วันนี้โรงเรียนบ้านศาลาก็จัดงานวันภาษาไทยเช่นเดียวกับหลาย ๆ โรงเรียน แต่พิเศษกว่าคือการรวบเอาวันสุนทรภู่มาร่วมด้วย ภายในงานจึงประกอบด้วยการแสดงโขน จากวิทยาลัยบัณฑิตพัฒนศิลป์ ซึ่งเป็นเพื่อนฝึกสอนและคณะ มาแสดงให้นักเรียนได้มีโอกาสดูโขน การแสดงเกี่ยวกับสุนทรภู่ของนักเรียนระดับมัธยม การแข่งขันการอ่านทำนองเสนาะ การประกวดต่าง ๆ ที่ผ่านมาแล้ว เช่น การคัดลายมือ การวาดภาพระบายสี การเรียงความ เป็นต้น ซึ่งได้มีการมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะ และผู้ร่วมการประกวด ดิฉันได้รับหน้าที่เป็นฝ่ายของรางวัลจึงได้ทำหน้าที่ตลอดงาน


และสิ่งที่ทำให้งานมีสีสันที่สุด คือ การประกวดเครื่องแต่งกาย เนื่องจากวันนี้นักเรียนและคณะครูต้องแต่งกายเลียนแบบตัวละครในวรรณคดีไทย นักเรียนและครูทุกท่านต่างสวยหล่อ ไฉไลกันทุกคน นักศึกษาฝึกสอนผู้หญิงมาในชุดมัทธรพาธา และนางศกุณตลา


ดิฉันประทับใจในคำกล่าวเล่น ๆ ของครูผู้เป็นแม่งานที่ว่า “ต้องภูมิใจที่ได้แต่งชุดแบบนี้ ถ้าไม่มีงานนี้ก็ไม่ได้แต่งนะ เพราะเขาจะหาว่าเป็นผีบ้า 555” ซึ่งดิฉันก็รู้สึกดีที่ครั้งหนึ่งได้แต่งกายเป็นนางในวรรณคดีไทยสวย ๆ ใส ๆ ไฉไลกว่าเดิมบันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของ นางสาวธนาภรณ์ เชื้อเมืองพาน (ภาคเรียนที่ 1/2559)ความเห็น (0)