เว็บไซต์มีองค์ประกอบ3ส่วนได้แก่ เว็บเซิร์ฟเวอร์ เว็บเบราเซอร์ และตัวผู้ใช้งาน การจะสร้างเว็บไซต์ได้ต้องสร้าง HTMLจากภาษาใช้เขียนที่มีอยู่หลากหลาย เช่น PHP, ASP, Tomcat และ Apache โดยมาตรฐานภาษาก็แตกต่างกัน เช่น .NET, PHP หรือ Java การเข้าดูเว็บไซต์ต้องใช้โปรแกรมที่เรียกว่า เบราเซอร์ เพื่ออ่าน HTML ที่มีให้ใช้งานมากมาย เช่น Mozila, Opera, Netscape และ Microsoft Internet Explorer การทำเว็บไซต์ที่เป็นเว็บแอพลิเคชัน จุดประสงค์หลักก็คือ การอัพเดทข้อมูล และเนื้อหาบนโฮมเพจ โดยการอัพเดทด้วยคน อาจเกิดความผิดพลาด มีค่าใช้จ่ายสูง และข้อมูลไม่ทันต่อความต้องการ เพราะต้องรอให้คนดูแลเว็บไซต์ดำเนินการ จึงเกิดแนวคิดที่จะดึงข้อมูลจากเซิร์ฟเวอร์เครื่องอื่นได้เอง โดยที่เราไม่ต้องใช้คนอัพเดท

          เว็บเซอร์วิส จึงเป็นเทคโนโลยีที่ทำให้แอพลิเคชันต่างๆ แลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้ แม้ว่าแอพลิเคชันเหล่านี้จะสร้างบนสถาปัตยกรรม ภาษา,แพลตฟอร์ม,ฐานข้อมูลที่แตกต่างกัน แต่ เว็บเซอร์วิสสามารถทำให้แอพลิเคชันต่างๆ สามารถ ติดต่อ กันได้โดยใช้ XML เป็นภาษากลางในการสื่อสารผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เพื่อให้มีมาตรฐานร่วมกันในการสื่อสารด้วยภาษา XML

เรามาดูกันว่า เว็บเซอร์วิสเป็นที่น่าสนใจขนาดไหน...

อเมซอน ดอทคอม ใช้เว็บเซอร์วิส เพื่อให้ผู้ ชมสามารถเรียกดูสินค้าจากเว็บเซอร์วิสได้ทันที และอเมซอนก็ไม่ต้องสต็อกสินค้าไว้ โดยจะสั่งสินค้าก็ต่อเมื่อมีการสั่งซื้อมาเท่านั้น

อี-เบย์ ทำเว็บเซอร์วิส เพื่อการหาข้อมูลราคาสินค้า ผู้ฝากของประมูลสามารถกำหนดราคาขายที่พอใจ โดยไม่ต้องนั่งเฝ้าหน้าจอ เพื่อรอการเสนอราคาจากคนอื่นๆ

เห็นมะ......ว่าจะตกเทรนด์ ถ้าไม่รีบทำความรู้จักกับ "เว็บเซอร์วิส"