มิงกะลาบา สียามะ (7 กันยายน 2559)

วันนี้ขอแนะนำนักเรียนคนหนึ่ง
ให้รู้ถึง "ความสารถของการเรียนรู้"
ในตัวเด็กๆ ว่ามีขนาดประมาณไหน

"เด็กหญิงราซียา มูหมัด"
1 ในนักเรียนชั้น ป.1/1
ที่นับถือศาสนาอิสลาม
ชอบเข้ามาพูดคุย และ
ชอบเล่าเรื่องราวในชีวิต
ที่ผ่านมาถึง ... 7 ขวบปี!!!


เพิ่งจะรู้ว่าเด็ก 7 ขวบ
สามารถจดจำ และ
ร้อยเรียงเรื่องราวในชีวิต
ได้มากมายโดยการเล่า

ราซียา เล่าให้ฟังว่า
เธอเป็นชาวอิสลาม
และเป็นคนพม่า
ตอนเช้าจะมาโรงเรียน
ตอนเย็นต้องไปเรียนที่สุเหล่า

ฉันถามต่อว่าที่สุเหล่า
เขาเรียนอะไรกัน
"เรียนภาษาพม่า แล้วก็ภาษาอิสลามค่ะ"
แล้วก็ให้สอนภาษาพม่า 1 คำ
"มิงกะลาบา สียามะ
แปลว่า สวัสดีค่ะคุณครู"

ฉันได้เห็นถึงความสารถที่จะเรียนรู้
ในโรงเรียนทั้งวัน
พอตกเย็นก็ต้องไปเรียนถึง 20.00 น.
โดยเรียนภาษาของเขา
ทำให้ฉันนึกถึงคำของคนคนหนึ่งว่า

"การฝึกหนัก จะนำมาซึ่งความสำเร็จ"

ฉันเชื่อว่าคำพูดนี้ไม่ผิดเพี้ยนไปแน่นอน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของ อังค์วรา กันธะวงศ์ (ภาคเรียนที่๑/๒๕๕๙)ความเห็น (0)