160909-1 ศัพท์ ที่มักสับสนในการใช้ ชุด V – Vacate /vacant/ vacation


ศัพท์อังกฤษ

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ถือว่าถูกต้องนี้ อ้างอิงตามมาตรฐานของภาษา


Vacate กริยา

รูป “vacates” “vacated” “vacating”

Adj. = “vacant”

นาม = “vacation”

Dictionary.com สะกดคำอ่าน “vacate” ว่า “vey-keyt”

และ ใน BrE ว่า ‘vuh-keyt

(CCD) อธิบายว่า ใช้เป็นทางการ หมายถึง “vacate” สถานที่หรือตำแหน่งงาน

โดย “ยกเลิกหรือทำให้เป็นที่ว่าง” สำหรับให้ผู้อื่นแทน

‘He vacated the flat and went to stay with an uncle.’

‘He recently vacated his post as NHS Personnel Director.’


Vacant Adj.

(LDCE) อธิบาย เมื่อใช้ ‘Vacant” เป็นทางการ ว่า

“เมื่อมี คน ‘vacate’ จากตำแหน่งงานที่ทำ ในองค์กรหนึ่ง”

หมายความว่า “เป็นตำแหน่งที่ต้องการคนทำแทน”

เรียกว่า “fall vacant” ใน BrE เรียกว่า “become vacant”

‘He was offered the position of headmaster when it fell vacant.’

วลี “situation vacant” ใน BrE คือส่วนหนึ่งในหนังสือพิมพ์ “ที่ลงรายการตำแหน่งงานว่าง”

หากว่า ‘expression/look/stare’ นั้น ‘vacant”

เป็นการแสดง “อาการ ของบางคน ว่า ดูเหมือนไม่ได้คิดถึงอะไรเลย”

‘He gazed at me with vacant eyes.’

‘Cindy was staring vacantly into space.’


Vacation นาม ใน BrE ใช้ว่า “Holiday” ในความหมาย “ไปพักผ่อนที่อื่น”

(OALD) อธิบายว่า เมื่อใช้ “vacation” เป็น นาม

ใน BrE หมายถึง “ห้วงเวลาหนึ่งที่ ‘มหาวิทยาลัย’ หรือ ‘ศาล’ ปิดทำการ”

“the Christmas / Easter / summer vacation” ที่ BrE เรียก “the long vacation”

ใน UsE หมายถึง “ห้วงเวลาหนึ่งที่ ’โรงเรียน/วิทยาลัย/มหาวิทยาลัย” หรือ ‘ศาล’ ปิดทำการ”


(CCD) อธิบาย การใช้ “HOLIDAY” และ “VACATION”

ใน BrE ใช้ “holiday”

อ้างอิง “ห้วงเวลาที่คนหนึ่งได้รับอนุญาตให้ไปพักผ่อน” จากงานหรือการเรียน

‘The school had undergone repairs during the holiday.’

‘One day after the Christmas holidays I rang her up.’

สามารถอ้างถึง “ห้วงเวลา ที่คุณมีความสุข เมื่อไปห่างจากบ้าน” ได้ว่าเป็น “holiday”

‘He thought that Vita needed a holiday.’

‘I went to Marrakesh for a holiday.’

เมื่อคุณใช้ห้วงเวลานานในการพักผ่อนเช่นนี้ทุกปี เรียกได้ว่าเป็น “holidays”

‘Where are you going for your holidays?

ข้อควรระวัง:

ตามปกติ ใช้ ‘determiner” หรือ “possessive” นำหน้า “holiday” หรือ “holidays”

เช่น อย่าใช้ว่า “I went to Marrakesh for holidays.”

ถ้าคุณ “on holiday” หมายถึง “คุณใช้เวลาช่วงหนึ่ง ห่างไปจาก การทำงานหรือการเรียน”

หรือ “คุณกำลังใช้เวลาห่างไปจากบ้างเป็นบางครั้งเพื่อหาความเพลิดเพลิน”

‘Remember to turn off the gas when you go on holiday.’

“holiday”

ใน UsE หมายถึง “วันหนึ่งหรือหลายวันติดต่อกัน ที่ผู้คนไม่ทำงาน เพื่อรำลึกเหตุการณ์สำคัญ”

ใน BrE เรียกวันเช่นนี่ ว่า “a public holiday” หรือ “a bank holiday”

เมื่อคน ใน UsE พูดถึง “the holidays”

เขาหมายถึง “ระยะเวลาช่วงปลายปี ที่รวมด้วย คริสต์มาส และปีใหม่”

บางครั้งรวมถึง “Thanksgiving” (ซึ่งอยู่ในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน)

‘Now that the holidays are over, we should take down our Christmas tree.’

คน อเมริกัน ใช้ “vacation” ให้หมายถึง “ระยะเวลานาน ที่ไม่อยู่ ทำงานหรือเรียน”

หรือ “ระยะเวลา ที่ใช้เพื่อความสนุกสนาน ห่างไกลจากบ้าน”

‘Harold used to take a vacation at that time.’


ดูเปรียบเทียบ คำที่อาจสับสนกับ "VACATION" ที่ "Vocation" ในลำดับต่อไป

ดูความหมาย คำย่อที่ #601860

หมายเลขบันทึก: 613620เขียนเมื่อ 9 กันยายน 2016 16:20 น. ()แก้ไขเมื่อ 11 กันยายน 2016 05:55 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (1)

I think words like vacuum, and evacuate may be of interest too.

-- I cleaned and vacuumed the house.

-- There was a fire at the office, and (people in) the whole building was evacuated.

I have heard of a confusion between vacation (break - as in Summer holiday) and vocation (trade - as in craftsmanship: carpenter, mechanic, welder,...)

;-)

สงวนลิขสิทธิ์ © 2005-2021 บจก. ปิยะวัฒนา
และผู้เขียนเนื้อหาทุกท่าน
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี