KM วันละคำ 676. KM 3.0 กับการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต


ผมได้เกริ่นนำเรื่อง KM 3.0 กับการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต ในเวทีเสวนาเครือข่ายการจัดการความรู้ระหว่างมหาวิทยาลัย (UKM) ครั้งที่ ๓๑ ซึ่ง มอ. เป็นเจ้าภาพ จัดที่โรงแรมบีพีสมิหลา ระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ ในหัวข้อ การพัฒนานักศึกษา

จึงนำ ppt มา ลปรร. ที่นี่ และฟังเสียงการบรรยายประกอบ ที่นี่

วิจารณ์ พานิช

๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๙download pptdownload file เสียง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (0)