การใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยนี้มันไม่ง่ายอย่างที่คิด  มันยังมีหลายเรื่องให้ค้นหาและทดลองทำ  แต่ที่สำคัญเราต้องเข้มแข็งถึงแม้จะมีบางเวลาที่ท้อไปบ้าง  ขอจงให้นึกว่าปัญหาทุกอย่างมีทางออกและแก้ไขได้เสมอ  ขอเพียงใจของเราต้องเข้มแข็งๆๆๆและก็ต้องเข้มแงเพื่อพ่อแม่และเพื่ออนาคตที่ดีของตัวเราเอง