หลักสูตรวิทยาศาสตร์เพื่อปูพื้นฐานสู่การเป็นผู้นำแห่งอนาคต


วารสาร Science ฉบับวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ลงเรื่อง When leadership meets scienceอ้างถึงการออกแบบหลักสูตรใหม่สายวิทยาศาสตร์นำผมไปสู่บทความวิจัยเรื่อง Integrated Leadership Development Throughout Undergraduate Science Curriculum ที่น่าสนใจมาก

สมัยห้าหกสิบปีก่อน สมัยผมเป็นเด็ก ใครอยากเป็นผู้นำในสังคมต้องเรียนรัฐศาสตร์หรือนิติศาสตร์สำหรับออกไปเป็น จ้าวคนนายคนแต่บทความนี้บอกว่า ในศตวรรษที่ ๒๑ บัณฑิตในทุกสาขาวิชา ต้องเรียน (หรือฝึก) ทักษะภาวะผู้นำเอาไว้ใช้เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงในสาขาวิชาของตน

ดังนั้นหลักสูตรในสาขาวิชาด้านวิทยาศาสตร์ซึ่งตอนนี้เป็นแฟชั่นว่าต้องเป็น STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) ต้องปรับให้นักศึกษาได้เรียน (และฝึก) ทักษะภาวะผู้นำด้วยบูรณาการอยู่ในหลักสูตรวิทยาศาสตร์นั้นเอง นี่คือความจำเป็น สำหรับการดำรงชีวิตในโลกแห่ง hyper-complexity และ hyper-dynamicity ในศตวรรษที่ ๒๑

สิ่งที่บูรณาการเข้าไปในหลักสูตรที่เขาให้ชื่อว่า STAR (STEM Teaching and Research Leadership Program) คือการพัฒนาพฤติกรรมสำหรับการเป็นผู้นำได้แก่ interpersonal communication, collaborative work, problem solving, foresight and planning, และ moral consciousness โปรดสังเกตนะครับว่า ผู้นำต้องมีคุณธรรมสูง การพัฒนาพฤติกรรมเหล่านี้ บูรณาการอยู่ในกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ไม่ได้แยกออกมาเป็นรายวิชา

อาจารย์สายวิทยาศาสตร์ ที่ต้องการปรับปรุงหลักสูตรที่ตนรับผิดชอบให้ทันยุค ควรอ่าน full paper ที่ลิ้งค์ไว้ให้นะครับจะได้แนวคิดไปสร้างนวัตกรรมการศึกษาสาย STEM ในบ้านเมืองของเรา

วิจารณ์ พานิช

๒๒ ก.ค. ๕๙

ห้องรับรองการบินไทย สนามบินสุวรรณภูมิบันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สภามหาวิทยาลัยความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

กำลังเป็นที่นิยมเลยครับ

กลัวว่าครูไม่เข้าใจ

แล้วอยู่พักเดียวก็หายไป

ประศักดิ ถาวรยุติการต์
IP: xxx.158.166.140
เขียนเมื่อ 

ท้าทายมาก ผมว่าเป็นความฝัน ที่ต้องการให้เกิดขึ้น