ลดเวลาเรียน : ส่องตั้กแตน (1 สิงหาคม 2559)

ในชั่วโมงสุดท้ายของวันจันทร์นี้
เราพาเด็ก ชั้น ป.1 ที่น่ารัก
มาเรียนรู้ในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

โดยวันนี้คุณครูประจำฐาน
ก็จะมาสอน เรื่อง "แมลง"
โดยมีตัวแทน คือ "ตั๊กแตน"


โดยแบ่งกลุ่มนักเรียนตามอุปกรณ์ (อุปกรณ์มีจำกัด)
แล้วให้วาดรูปตั๊กแตนตามที่เห็นในขวดพลาสติกแล้วก็ส่งตัวแทนมานำเสนอรูป "ตั๊กแตน" ของแต่ละกลุ่ม


จากนั้นเป็นการถาม - ตอบ เรื่อง แมลง
แล้วก็ร่วมกันร้องเพลงและทำท่างทางประกอบ เพลง แมงมุม

กิจกรรมนี้เด็กๆ ตื่นเต้นกับสื่อการสอนชิ้นนี้มาก
ซึ่งทำให้เด็กๆ พัฒนาทักษะการสังเกตอย่างดีทีเดียว

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของ อังค์วรา กันธะวงศ์ (ภาคเรียนที่๑/๒๕๕๙)ความเห็น (0)