โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน “การติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในอาคาร”

three p
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

กศน.ตำบลราชคราม ได้จัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน “การติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในอาคาร”

ณ กศน.ตำบลราชคราม หมู่ที่ ๔ ตำบลราชคราม อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ระหว่างวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙

เป้าหมายประชาชนและผู้สนใจ ตำบลราชคราม จำนวน ๒๕ คน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน งานวิจัยความเห็น (0)