KM วันละคำ 674. ยกระดับ KM 2.0 สู่ KM 3.0 ด้วยการจัดการ “หัวปลา”

เรากำลังหาทางสร้างความก้าวหน้ายกระดับผลิตภาพของสังคมไทย ด้วย KM 3.0 และเห็นว่ามีการใช้ KM 2.0 ในสังคมไทยก่อผลดีอย่างน่าชื่นชมในหลายองค์กรและในหลากหลายบริบท

แต่สังคมไทยควรได้รับอานิสงส์จากพลัง KM ได้มากกว่านี้หากรู้วิธีประยุกต์ใช้ KM 3.0

รูปธรรมอย่างหนึ่งของ KM 3.0 คือการที่ผู้บริหารระดับสูงเข้ามามีบทบาทในลักษณะที่ ออกแรงน้อยใช้เวลาน้อยแต่ได้ผลมาก สคส. จึงคิดเครื่องมืออย่างหนึ่งของ KM 3.0 คือการจัดการ “หัวปลา หรือเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ขององค์กร โดยทีมผู้บริหารระดับสูงที่ทำหน้าที่จัดการสายงานด้านธุรกรรมหลักขององค์กร

จึงอาจเรียกเครื่องมือนี้ได้ว่า KM CKO หรือ KM ผู้บริหารที่ผู้บริหารลงแรงน้อยมากมีทีม KM ช่วยจัดการข้อมูล (สารสนเทศ) เพื่อสื่อสาร critical knowledge ระหว่างฝ่ายบริหารกับระดับปฏิบัติการ

สคส. หวังว่า เครื่องมือนี้จะช่วยแก้โรคไซโลได้เกิดการทำงานเชื่อมโยง streamline ข้ามสายงานสู่เป้าหมาย เชิงยุทธศาสตร ขององค์กร

วิจารณ์ พานิช

๑ สิงหาคม ๒๕๕๙

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (0)