คนตกงานย้ายถิ่นฐาน (แซวอลป. ๓

คนตกงานย้ายถิ่นฐาน (แซวอลป. ๓)

การสร้างสนามกีฬาอลป.ใช้คนงานมหาศาลเป็นหมื่น พอเสร็จงานคนงานที่ระดมมาเฉพาะกิจนี้ไปไหน ตอบ เป็นปัญหาสังคม ย้ายถิ่นฐาน สลัม ตามมาอีกหลายระลอก นานกว่า ๔ ปีซึ่งเป็นอายุขัยของอลป. ...ถ้าเป็นไทยจัดนะ คนงานพวกนี้จะเป็นแรงงานเพื่อนบ้าน ปัญหายิ่งหนักสามเท่า

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สะกิดกวน...ชวนแหกค่าย----->สู่แดนใหม่...ไตเสรีความเห็น (0)