​ชีวิตที่พอเพียง 2720b. ไม่ร่วมมือกับผู้เอาเปรียบสังคม

คนเอาเปรียบสังคมกลุ่มหนึ่งคือคนคอร์รัปชั่น หรือให้สินบนแก่ข้าราชการหรือนักการเมือง ซึ่งในหลายกรณี เป็นบริษัทหรือองค์กร

ชีวิตที่พอเพียง 2720b. ไม่ร่วมมือกับผู้เอาเปรียบสังคม

คนเอาเปรียบสังคมกลุ่มหนึ่งคือคนคอร์รัปชั่น หรือให้สินบนแก่ข้าราชการหรือนักการเมือง ซึ่งในหลายกรณี เป็นบริษัทหรือองค์กร

ที่จริงผมหลีกเลี่ยงบุคคล หน่วยงาน องค์กร วงการ ที่มีพฤติกรรมแบบนี้มาตลอดชีวิต ซึ่งอาจมาจากดีเอ็นเอ ประจำตระกูลก็ได้ เพราะพ่อสั่งไว้ว่า ในชีวิตของผมจะเป็นอะไรก็ได้แต่อย่าเป็นตำรวจ คงเป็นเพราะในชีวิตคนบ้านนอก ที่เป็นชาวบ้านธรรมดาของพ่อ ได้เห็นตำรวจกดขี่ข่มเหงคนมามาก ปู่และพ่อของผมเป็นคนชอบช่วยเหลือคนอื่น ไม่ต้องการเอาเปรียบ หรือเบียดเบียนคนอื่น แม้เบียดเบียนชีวิตสัตว์ก็หลีกเลี่ยง

แต่ชีวิตผมหันเหมาได้เรียนสูง ได้ทำงานเชิงวิชาการ และเชิงระบบ จึงเผชิญเรื่องการเอาเปรียบ การเบียดเบียนในต่างมิติ เป็นมิติที่ซับซ้อนซ่อนเงื่อน ในหลายกรณีการเอาเปรียบซ่อนเร้น คนส่วนใหญ่ไม่รู้เท่าทัน ผมเดาว่าหลายเรื่องผมเองก็ไม่รู้เท่าทัน หรือไม่ตระหนัก

ตรงไหนที่ผมตระหนัก ว่าเป็นกิจกรรมที่เป็นโทษต่อสังคม ผมก็จะหลีกเลี่ยง ไม่เข้าไปเกี่ยวข้องด้วย

ขออภัยที่เรื่องนี้ระบุตรงๆ ไม่ได้

วิจารณ์ พานิช

๗ สิงหาคม ๒๕๕๙

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (0)