160729-1 ศัพท์ ที่มักสับสนในการใช้ ชุด T – Though & although


ศัพท์อังกฤษ

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ถือว่าถูกต้องในที่นี้ อ้างอิงตามมาตรฐานของภาษา


Though & although

(AHD) อธิบายว่า สามารถใช้ ทั้งสองคำแทนที่กันได้ เมื่อเป็น “Conjunction”

‘Although (หรือ though) she smiled, she was angry.’

ปกติ ใช้ Although เมื่อเริ่มต้นข้อความ เช่นในประโยคข้างต้น

ขณะที่ อาจใช้ “though” ในที่อื่นๆ

และเป็นคำใช้ทั่วไป มากกว่า ในการเชื่อมคำหรือวลี เช่น

‘wiser though poorer.’

อย่างไรก็ตาม ในการสร้างประโยคบางแบบ ยอมให้ใช้ได้แต่เพียง “though” เท่านั้น

เมื่อใช้ “though” เพื่อนำเสนอแต่เพียงส่วนหนึ่งของอนุประโยคหนึ่ง

แทนที่จะเป็นทั้งหมด ที่ไม่อาจใช้ “although”

‘Most people in attendance applauded loudly after the performance, though (ไม่ใช่ although) not everyone.’

ในการ สร้างประโยคแบบอื่น ที่ต้องใช้ “though” เช่น

‘Fond though (ไม่ใช่ although) I am of sports. I’d rather not sit through another basketball game.’


(CCD) อธิบาย การใช้ “Though” และ “although”

เป็น conjunction เพื่อนำเสนอ “a subordinate clause”

ที่กล่าวถึง “บางสิ่งที่ตัดกันกับสิ่ง ที่กล่าวไว้ใน “main clause””

โดยที่ ไม่ใช้ “though” ในการใช้อย่างเป็นทางการ

‘I can’t play the piano, although I took lessons for years.’

‘It wasn’t my decision, though I think I agree with it.’

สามารถเพิ่ม “even” หน้า “though” เพื่อเน้น เช่น

‘She wore a coat, even though it was a very hot day.’

อย่าได้ใช้ “even” นำหน้า “although”

ข้อควรระวัง:

เมื่อเริ่มต้นประโยค ด้วย “although” หรือ “though”

อย่าใช้ “but” หรือ “yet” เพื่อนำเสนอ “main clause.”

เช่น อย่าใช้ว่า “Although he was late, yet he stopped to buy a sandwich.”

ให้ใช้ว่า “Although he was late, he stopped to buy a sandwich.”

‘Although he was English, he spoke fluent French.’

‘Though he hadn’t stopped working all day, he wasn’t tired.’

ข้อควรระวัง:

อย่าใช้ “although” หรือ “though” นำหน้า นามวลี (noun phrase )

อย่าใช้ว่า “Although his hard work, he failed his exam.’

ให้ใช้ว่า In spite of his hard work, he failed his exam.”

หรือ Despite his hard work, he failed his exam.”

In spite of poor health, my father was always cheerful.’

Despite her confidence, Cindy was uncertain what to do.’

บางครั้ง ใช้ “though” เป็น Adv. โดยใช้เมื่อทำข้อความที่ขัดกันกับสิ่งที่เพิ่งได้กล่าวแล้ว

โดยปกติ วาง “though” ตามหลังวลีแรกในประโยคนั้น

‘Fortunately though this is a story with a happy ending.’

‘For Ryan, though it was a busy year.’

ในการสนทนา สามารถใช้ “though” โดยวางไว้ที่ท้ายประโยค

‘I can’t stay. I’ll have a coffee though.’

จะไม่มีการใช้ “Although” ให้เป็น Adv.


(RHWD) อธิบายว่า

ผู้แนะนำการใช้ภาษาบางราย

ไม่เห็นด้วยกับการใช้ “Though” แทนที่ “although” เป็น “conjunction”

ถึงแม้ คำหลัง ที่แต่ก่อนสะกดว่า “all though” จะเป็นรูปแบบของการเน้น

แต่ก็ ไม่มี ข้อสนับสนุนใดๆ สำหรับ ความแตกต่าง ของ ทั้งสองคำ ในปัจจุบัน

โดยถือว่า ทั้งสอง เป็น คำมาตรฐาน


(OALD) อธิบาย การใช้ "Although" "Even though" "Though"

เพื่อแสดงความขัดแย้ง ระหว่างวลี หรือประโยค สองส่วน

โดยที่ ใช้ “though” ในการสนทนา มากกว่า ในการเขียน

สามารถใช้คำหนึ่งคำใด เริ่มต้นประโยค หรือวลี ได้เมื่อมี กริยา

ระมัดระวังในการใช้ “comma”

‘Although/Even though/Though everyone played well, we lost the game.’

‘We lost the game, although/even though/though everyone played well.’

ไม่สามารถใช้ “Even” คำเดียว เริ่มต้นประโยค หรือวลี ต้องตามด้วย “though”


(CALD) อธิบาย

การใช้ “although” และ “though”

ในความหมาย “in spite of something” เป็น “subordinating conjunctions”

หมายถึง เป็นส่วนที่ต้องมี “main clause.” เพื่อทำให้สมบูรณ์

‘Everyone enjoyed the trip to the final although we lost the match!’

Though it was rainy, we put on our jackets and went for a walk.


โดยทั่วไปในการพูด ใช้ “though” มากกว่า “although”

และเน้นด้วยใช้ “even” นำหน้า

เมื่อใช้ "though/although" clause นำหน้า main clause

ใช้ “comma” ปิดท้าย clause นั้น

เมื่อใช้ “main clause” ก่อนหน้า ไม่ต้องใช้ ‘comma’ คั่น เช่น

Even though I earn a lot of money every month, I never seem to have any to spare.’

‘I still feel hungry even though I had a big lunch.’


เมื่อใช้ “though/although”ร่วมกับ "-ing" clause”

ในสถานการณ์ที่เป็น ทางการ

สามารถใช้ “though/although” เพื่อเสนอ “-ing” clause” เช่น

(ประโยคที่ครู พูดถึง นักเรียน)

‘Peter, although working harder this term, still needs to put more work into mathematics.’

และเช่น (ประโยคที่ หมอ พูดถึง คนไข้ )

‘The patient, though getting stronger, is still not well enough to come off his medication.’


เมื่อใช้ “though/although” ร่วมกับ “reduced” clause”(คือไม่ใช้กริยา)

ในการพูดหรือเขียน เป็นทางการ

สามารถใช้ although/even though/though เพื่อเสนอ clause ที่ไม่มีกริยา

‘Raymond, although very interested, didn’t show any emotion when she invited him to go for a week.’

Though more expensive, the new model is safer and more efficient.’


เมื่อใช้ “though/although” ในความหมาย “but”

โดย ใช้ตามหลัง main clause ให้หมายถึง “but it is also true that ………”

‘Karen is coming to stay next week although I’m not sure what day she is coming.’

‘We didn’t make any profit though nobody knows why.’


เมื่อใช้ “though” ในความหมาย “however”

สามารถใช้ “though”เพียงคำเดียวในภาษาพูด

ในความหมายคล้าย “however” หรือ “nevertheless”

ในกรณีเหล่านี้ ปกติจะจัดวาง ที่ท้าย clause เช่น

‘You have six hours in the airport between flights.’

‘I don’t mind, though. I have lots of work to do. I’ll just bring my laptop with me.’

‘It’s expensive. It’s nice though. Yeah, I think I’ll buy it.’

ดูความหมาย คำย่อที่ #601860

หมายเลขบันทึก: 611420เขียนเมื่อ 29 กรกฎาคม 2016 11:41 น. ()แก้ไขเมื่อ 29 กรกฎาคม 2016 11:41 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (2)

Thank you.

Although I have been using 'though' for some time, I have to be more careful with 'though' now. ;-)

Learning is fun!

สงวนลิขสิทธิ์ © 2005-2021 บจก. ปิยะวัฒนา และผู้เขียนเนื้อหาทุกท่าน
ขอแนะนำ ClassStart ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี