พระสุปฏิปัณโณ ดูกันที่ไหนฤา?

นำพาหมู่สัตว์ว่ายข้ามกระแสธารของโลกและของชีวิต...

วันอาสาฬหบูชาที่ผ่านมา ลุกขึ้นตีห้า หุงข้าวทำกับข้าวไปวัด
วัดนี้ตั้งอยู่ในเขตเทศบาล อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
ชื่อวัดศรีทวี
เป็น "วัดป่า" ที่อยู่ในเมือง
เหล่าพุทธศาสนิกชนไปวัดกันในวันนี้และเป็นโอกาสดีในการบำเพ็ญกุศล ทำบุญต่างๆ เพื่อความเป็นสิริมงคลในชีวิต
ซึ่งท่านสอนไว้ด้วยป้ายไวนิลติดไว้หน้าอาคารปฏิบัติธรรม ซึ่งชั้นล่างใช้ประกอบพิธีถวายภัตตาหาร เปรียนเสมือน ศาลาการเปรียญ หรือ "โรงธรรม" ของชาวภาคใต้ ญาติโยมนั่งรอภายนอกใต้ร่มไม้ซะเป็นส่วนใหญ่ คำสอนนั้นมาจากท่านพุทธทาสภิกขุว่าถัดไปเป็นคำสอนเรื่อง สิริมงคล ของท่านปัญญานันทภิกขุว่า
เจ้าอาวาสวัดศรีทวี พระพุทธิสารเมธี (สุวิทย์ อชิโต) อดีตพระลูกศิษย์หลวงพ่อสมชาย วัดเขาสุกิม จ.จันทบุรี

พระสุปฏิปัณโณ ที่อยากแนะนำให้สมาชิก GOTOKNOW ได้รู้จักเผื่อมีโอกาสมาที่ จ.นครศรีธรรมราช ได้แวะไปกราบไหว้ได้อย่างสนิทใจ
สุปฏิปัณโณ นั้นไซร้แปลว่าผู้ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ
พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาค เป็นผู้ปฏิบัติดีแล้ว เป็นผู้ปฏิบัติตรงแล้ว
เป็นผู้ปฏิบัติเพื่อญายธรรม เป็นผู้ปฏิบัติชอบ นี้คือคู่บุรุษ ๔ บุรุษบุคคล ๘ นั่นคือ พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาค เป็นผู้ควรของคำนับ ควรของต้อนรับ ควรของทำบุญ ควรกระทำอัญชลี เป็นนาบุญของโลก ไม่มีนาบุญอื่นยิ่งไปกว่า

(อ้างถึงใน http://larndham.org/index.php?/topic/15500-%E0%B8%... สืบค้นเมื่อ 22 ก.ค.2559)


ต่อไปนี้เป็นภาพบรรยากาศกิจกรรมของวัด เครดิตภาพจาก http://www.watsitawee.org/

เป็นวัดที่พื้นที่แคบมาก อาคารปฏิบัติธรรมเพียง 1 หลัง อุโบสถ 1 หลัง
แต่กิจกรรมที่วัดจัดนี้ เหมือนยกเอาสวนโมกข์ไปตั้งไว้ทั้งสวน
ยกเอา ธรรมะ ของพระพุทธเจ้าไว้ที่การปฏิบัติ แคบแต่กว้างกว่ามหาสมุทร! นำพาหมู่สัตว์ว่ายข้ามกระแสธารของโลกและของชีวิต...
ขอกราบในศีลาจารวัตรของท่าน และอนุโมทนาบุญต่อญาติโยมทุกท่านไว้ ณ ที่นี้ สาธุ....ทีนี้ทราบแล้วนะครับว่า "พระสุปฏิปัณโณ" ดูที่ไหน???


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ร้อยเรียงเรื่องราวความเห็น (0)