การบริจาคโลหิต

ใบบันทึก การเข้าร่วมโครงการ 5 คะแนน ประกอบด้วย

ชื่อ นางสาวสุดาพัฒน์ จันทะบุตร รหัสนิสิต 57010917896 คณะ การบัญชีและการจัดการ สาขา บัญชี กลุ่มที่เรียน กลุ่ม1

ชื่อโครงการที่เข้าร่วม บริจาคโลหิตวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

สะท้อนผลการเข้าร่วมกิจกรรม

หน่วยงานที่จัดกิจกรรม เหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม ร่วมกับ งานคลังเลือดดรงพยาบาลมหาสารคาม

หน้าที่ที่ทำในการเข้าร่วมกิจกรรม บริจาคโลหิต

ประโยชน์ที่ได้จากการเข้าร่วมดครงการ

หากถามถึงประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา การบริจาคโลหิตนั้น ถือว่ามีประโยชน์อย่างมากเพราะเราได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการให้ชีวิต การให้ประโยชน์ต่อสังคม เพราะในปัจจุบันนี้การเกิดอุบัติเหตุได้เพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวในแต่ละปี จึงทำให้โลหิตแต่ละกรุ๊ปในคลังได้ลดน้อยลง จึงเกิดภาวะการขาดโลหิต ที่จะช่วยทั้งผู้ป่วยที่เกิดอุบัติเหตุและผู้ป่วยที่ผ่าตัดและขาดเลือดมาก

และจาการที่ดิฉันได้รับการบริจาคเลือดไปเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2559 นั้น ความรู้สึกก่อนบริจาคมีทั้งความกลัว ความกังวลว่าจะเจ็บหรือจะเป็นลมหรือเปล่า แต่ดิฉันก็สามารถผ่านจุดที่ความรู้สึกเลวร้ายนั้นมาได้ เพราะคำปลอบโยนจากพี่ๆพยาบาล และการทำจิตใจให้สบาย สรุปแล้วการบริจาคเลือดไม่ได้เจ็บ เหมือนดังที่เราวิตกกังวลเลยแม้แต่น้อย มันเป็นเพียงความรู้สึกที่เราได้กำหนดขึ้นมาเอง เพื่อกีดกันความรู้สึกดีๆในการบริจาคโลหิต

สุดท้ายนี้ กิจกรรมการบริจาคเลือด มีประโยชนืทั้งผู้ให้และผู้รับร่วมกัน ได้ฝึกความอดทน ได้ทำลายกำแพงความรู้สึกที่เลวร้ายของเรา ทำให้ไม่กลัวการบริจาคโลหิตอีกต่อไป

ความรู้สึกอื่นๆ ต่อการเข้าร่วมดครงการ

ความรู้สึกที่ได้จากการเข้าร่วมโครงการ คือ เราได้รับความเข้มแข็ง ได้รับความอดทนที่มันส่งประดยชน์ต่อผู้อื่นมากมาย โดยที่เราไม่ได้หวังผลตอบแทนใดๆเลยบันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การเข้าร่วมโครงการ งานอิสระ1ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

เมื่อความกลัวผ่านพ้นไป

อะไรๆ ก็เริ่มต้นขึ้น

ขอบคุณนะครับที่เขียนให้เห็นถึง ทักษะของพยาบาลวิชาชีพที่เข้ามาหนุนเสริมกำลังใจและช่วยให้เราผ่อนคลาย มีความพร้อมในการที่จะบริจาคเลือด