งานอิสระ

งานอิสระ

วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 ณ กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมาหาสารคาม

ดิฉันได้มีส่วนร่วมในการไปช่วยงานที่กองกิจการนิสต หน้าที่ที่ทำ กวาดพื้น เช็คโต๊ะ กวาดหยากไย่ ยกของ จากการที่ได้ไปช่วยงานรู้สึกดีเพราะว่านานๆที่จะได้มีส่วนร่วมกับกองกิจการนิสิต ได้อะไรจากการทำงานในครั้งนี้คือได้เพื่อนเพิ่มจากที่รู้จักแต่ภายในกลุ่ม ได้เห็นการช่วยเหลือกัน การมีน้ำใจต่อกันและกัน ได้พูดคุยกันมากขึ้น ฉันรู้สึกดีใจที่ได้มาเรียนวิชานี้เพราะได้อะไรหลายๆอย่าง และยังสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ และยังได้ทั้งเพื่อนต่างคณะต่างสาขา ได้รับประทานอาหารร่วมกันได้รู้จะกันมากขึ้นค่ะบันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นางสาวอริสา จันติบุตรความเห็น (0)