งานอิสระ


กิจกรรม Big Cleaning Day

ณ กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

วันที่ 15 กรกฎาคม 2559


สิ่งที่ได้จากกิจกรรมในวันนี้

- ได้ร่วมแรงร่วมใจกัน ทำความสะอาดรอบๆตึก และภายในตึก ทุกคนเอาการเอางานกันมากๆ ทั้งชายและหญิง

- ได้ทานอาหารร่วมกันอย่างมีความสุขบันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Student Developmentความเห็น (0)