อาจารย์ใหญ่ คณะแพทยศาสตร์ มมส

เรื่องอาจารย์ใหญ่

คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ในคณะแพทย์ศาสตร์นักศึกษาคณะแพทย์ศาสตร์จะได้เรียนกับ อาจารย์ใหญ่ ในการเรียนกับอาจารย์ใหญ่จะไม่มีพิธีกรรมอย่างเป็นทางการ โดยนักศึกษาจะถือว่าอาจารย์ใหญ่ เป็นร่างของคนที่พร้อมจะมอบร่างกายให้เป็นอาจารย์ใหญ่ ของนักศึกษาคณะแพทย์ จึงถือว่าอาจารย์ใหญ่นั้นเป็นครู 1 ร่าง โดยมากร่างอาจารย์ใหญ่ ที่อยู่ที่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จะเป็นร่างที่อุทิศตนเพื่อมาเป็นอาจารย์ใหญ่ที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามโดยตรงและอีกส่วนหนึ่งจะมาจากทาง มหาวิทยาลัยขอนแก่นเลือกจากจังหวัดใกล้เคียงส่งมาให้ศึกษา เช่นมาจากจังหวัดขอนแก่น หรือ จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อที่จะให้ญาติของอาจารย์ใหญ่ ง่ายต่อการที่จะมาเยี่ยมอาจารย์ใหญ่

ในด้านพิธีกรรม

ไม่มี จะเน้น ทางวิทยาศาสตร์

สิ่งที่ไม่อนุญาตให้นักศึกษาทำคือ

  • ห้ามจุดธูปในห้องเรียน
  • ถ้านำดอกไม้สดมาไหว้ถ้าไหว้เสร็จให้นำไปทิ้งทันทีเพราะความชื้นจากดอกไม้จะ ทำให้อาจารย์ใหญ่ขึ้นรา

ก่อนเรียนจะมีการยกมือไหว้อาจารย์ใหญ่เพื่อที่จะขออนุญาตเปิดร่างเนื้อเยื้อหรือส่วนต่างๆ ของร่างอาจารย์ใหญ่จะไม่อนุญาตให้นักศึกษานำกลับไป พอเสร็จขบวนการเรียนก็จะมีการห่อร่างอาจารย์ไว้และไหว้อาจารย์ใหญ่แล้วกลับ พอสิ้นสุดการเรียนจะมีการนำเอาร่างอาจารย์ใหญ่กลับไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น แล้วจะมีการทำบุญให้กับอาจารย์ใหญ่


ความเชื่อเกี่ยวกับอาจารย์ใหญ่

เรื่องที่ 1 ในเวลาก่อนสอบก็จะมีนักศึกษาคณะแพทย์หลายหลายคนจะมีความเชื่อว่าถ้ามาขอให้อาจารย์ใหญ่ไปช่วยในห้องสอบก็จะสามารถสอบได้

เรื่องที่ 2 เวลากลับบ้านค่ำถ้านักศึกษาเกิดกลัวก็จะขอให้อาจารย์ใหญ่ไปคุ้มครองอาจารย์ใหญ่ก็จะไปคุ้มครอง

เรื่องเล่าจาก อ.ดร.วลัยพร ทองเจริญบัวงาม อาจารย์คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้เล่าว่าได้ฝันว่าอาจารย์ใหญ่มาหาที่ห้องทำงานมาขออยู่ด้วย เพราะอากาศที่ห้องเรียนร้อน

เรื่องเล่าจาก นักศึกษาแพทย์ ทีปพงศ์ จารุเมธีชน เล่าว่าจะไม่เจอในห้องเรียนถ้าจะเจอจะเจอในความฝันเช่นฝันว่าอาจารย์ใหญ่จะมาสอนเราในความฝันว่ากล้ามเนื้อนี้ทำหน้าที่แบบนี้กล้ามเนื้อนั้นทำหน้าที่แบบนั้นทำให้สอบได้แหละหลังจากตื่นขึ้นมาก็ยังจำได้ดี

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เมธาพร หาวเศษความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ครับ ทุกที่มีเรื่องเล่า

ทุกที่มีขนบธรรมของตนเอง

เป็นเช่นนี้ทุกที่และเป็นเช่นนี้มายาวนานครับ