ป้าย ศักดิ์สิทธิ์ ศึกษาศาสตร มมส

ป้ายคณะศึกษาศาสตร์


คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นคณะที่กล่าวได้ว่า มีรากฐานการกำเนิดมาพร้อมกับ การกำเนิดมาพร้อมกับวิทยาลัยการศึกษามหาสารคาม เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2511 วิทยาลัยการศึกษามหาสารคามได้ยกฐานะขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒวิทยาเขตมหาสารคาม แบ่งส่วนการศึกษาออกเป็น 4 คณะได้แก่ คณะศึกษาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะมนุษศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ และต่อมาจึงเปลี่ยนมาเป็นมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ป้ายคณะศึกษาศาสตร์ที่ทุกคนต้องทำความเคารพเมื่อเดินผ่านทุกครั้ง

การไหว้ป้ายคณะศึกษาศาสตร์ถือว่าเป็นธรรมเนียมเหมือนประเพณีที่ทำต่อๆกันมาจากรุ่น สู่รุ่น ว่าถ้าไหว้แล้วจะดีเพราะถือว่าคณะศึกษาศาสตร์เป็น คณะ ที่เก่าแก่และศักดิ์สิทธิ์ เพราะพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงได้เสด็จมาวางศิลาฤกษ์ ตอนก่อตั้งคณะ จึงถือว่าป้ายคณะศึกษาศาสตร์เป็นป้ายที่ศักดิ์สิทธิ์

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เมธาพร หาวเศษความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ทุกคณะมีธรรมเนียมด้วยกันเสมอ

ศึกษาศาสตร์มีไหว้ป้าย

บางคณะไหว้พระ -ไหว้ศาล

แปลกดี แต่ก็สุขใจที่ได้ฟัง นะครับ