มีข่าวดีมาฝากชาวรังสีค่ะ.....

          หน่วยรังสีวินิจฉัย และหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต(ต่อเนื่อง) ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับศูนย์บริการวิชาการ มข.  จัด โครงการประชุมวิชาการรังสีเทคนิค ครั้งที่ 1 วันเสาร์ที่ 16 - อาทิตย์ที่ 17 ธันวาคม 2549 ณ ห้องประชุมขอนแก่นโฮเต็ล จังหวัดขอนแก่น

          เขารับผู้สนใจภายนอก จำนวน 50 ท่านเท่านั้น โดยเก็บค่าลงทะเบียนท่านละ 1,500 บาท

          รายละเอียดโครงการที่น่าสนใจ  กำหนดการ และใบสมัคร คลิ๊กได้ที่นี่ค่ะ

          ผศ.เพชรากร  หาญพานิชย์  แห่ง มข. ฝากประชาสัมพันธ์ชาว RT ทุกๆ ท่านค่ะ ......