ตำนานหมู่บ้าน"บ้านหนองญาติ"

ตำนานหมู่บ้าน"บ้านหนองญาติ" ตำบลหนองญาติ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม

ประวัติ

หนองญาติเป็นหนองน้ำที่มีประวัติความเป็นมายาวนาน เกิดจากหนองน้ำต่าง ๆ รวมกั่น ดังนี้ คือ หนองอูมคูม หนองหวาย หนองกุลา หนองหูหมาน หนองสองห้อง หนองเขื่อนช้อง หนองหว้า หนองสงยาง หนองบ่อแก หนองสายทองคำตากกร้า หนองถ่ม โนนกลางหรือลาดนกกระซุม เมื่อรวมกันแล้วชื่อว่า หนองญาติ (ยาด หมายถึง แย่งกัน) เรื่องราวของหนองญาติชาวบ้านดงโชคเล่าว่าหนองญาตินั้น แต่ก่อนรอบ ๆ หนอง ก็มีต้นไม้ขึ้นอุดมสมบูรณ์ ในหนองก็มีปลาและสัตว์น้ำต่าง ๆ ชุกชุมมาก การหาอาหารจากก็มีต้นไม้ขึ้นอุดมสมบูรณ์ ในหนองน้ำนี้เพื่อยังชีพก็เป็นไปอย่างสะดวกง่ายดาย เพราะผู้คนก็ยังมีน้อย ต่อ ๆ มามีประชากรเพิ่มมากขึ้นก็เกิดการยาดแย่งแหล่งทำมาหากินกัน จึงได้ชื่อว่า หนองยาด โดยสภาพของหนองญาติแต่ดั้งเดิม ทั้งสี่ด้านโดยรอบเป็นเนินดิน ไม่มาทางน้ำไหลออก ต่อมานายเก สุวรรณโพธิ์ศรี กำนันตำบลหนองญาติ ได้เกณฑ์ราษฎรไปขุดเนินดิน ให้เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครพนม ได้สร้างขึ้นใหม่เป็นศาลาคอนกรีต


หนองญาติเป็นหนองน้ำที่ใหญ่แห่งหนึ่งของจังหวัดนครพนม เป็นแหล่งน้ำสำคัญสามารถกักเก็บน้ำได้มากและมีน้ำขังตลอดปี ในปี พ.ศ.2541 นายชวลิต วิชยสุทธิ์ นายอำเภอเมืองนครพนมในสมัยนั้น ได้จัดทำโครงการและจัดหางบประมาณมาพัฒนาหนองญาติเพื่อให้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดนครพนม ซึ่งตัวดิฉันเองก็เคยได้ไปสัมผัสบรรยากาศและได้ไปดูวิถีชีวิตของคนในหมู่บ้านที่ใกล้หนองยาติอยู่เป็นประจำ
บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน น.ส.ศศิธร สุวอ 57011313187 PAความเห็น (0)