ประวัติหมู่บ้าน บ้านจอกขวาง อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม


ประวัติศาสตร์ชุมชน

การปกครองหมู่บ้านในเริ่มแรกนั้นเป็นหมู่บ้านใหญ่แบ่งเป็น 3 คุ้ม คือคุ้มตะวันออก คุ้มกลางและคุ้มตะวันตก มีผู้ใหญ่บ้านปกครองคนเดียว มีวัดและเจ้าอาวาสวัดเป็นศูนย์รวมของชาวบ้านทุกคน ต่อมาจึงมีการแยกหมู่บ้านออกเป็น 2 หมู่ เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2541 ใช้เส้นทางกลองหมู่บ้านเป็นเส้นทางการแบ่งเขตเป็นหมู่ที่ 26 และหมู่ที่ 6 ปัจจุบันบ้านจอกขวาง หมู่ที่ 6 ตำบลหนองแสง อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม มีทั้งหมด 148 ครอบครัว มีประชากรทั้งหมด 709 คน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนา หลังฤดูการเก็บเกี่ยวก็เลี้ยงสัตว์ บางส่วนเข้าไปรับจ้างทำงานตามร้านค้าในตลาดอำเภอวาปีปทุมเพื่อหารายได้เพิ่มเติมจากการขายข้าว

ประวัติความเป็นมาบ้านจอกขวาง ตำบลหนองแสง อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม
บ้านจอกขวางเป็นบ้านเก่าแก่ตั้งมานาน แรกที่มาตั้งหมู่บ้านเป็นกลุ่มคนที่มาจากเมืองศรีภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดในปัจจุบัน อพยพมาราวๆ ปี พ.ศ. 2420 ก่อนตั้งเมืองสุวรรณภูมิมีพระใหญ่ หลวงพ่อสังฆราชหรือเพี้ย เป็นผู้นำพาญาติโยมอพยพมาเบื้องต้นตั้งอยู่บ้านโนนหนองแต้ใกล้ดงสองห้อง อยู่มาไม่นานเท่าใดนัก เห็นว่าโนนจอกขวางกว้างขวางดีมีชัยภูมิเหมาะสมน่าเจริญรุ่งเรือง จึงย้ายเข้ามาตั้งบ้านอยู่โนนจอกขวางตราบเท่าทุกวันนี้ จนเป็นบ้านหลังใหญ่มีหลังคาเรือนหลายร้อย มีนายหมวด นายกอง ถวายไว้ในวัดเรียวว่า หอยาครูสังฆราช

ที่ตั้ง/อาณาเขต
พื้นที่ทั้งหมดในหมู่บ้าน 1,285 ไร่ แยกเป็น พื้นที่ทำการเกษตร 1,078 ไร่ พื้นที่อยู่อาศัย 157 ไร่ พื้นที่สาธารณะ 50 ไร่ มีอาณาเขตติดต่อกันดังนี้
ทิศเหนือ ติดต่อบ้านจอกขวาง หมู่ที่ 26 ตำบลหนองแสง
ทิศใต้ ติดต่อกับบ้านแดง ตำบลหนองแสง
ทิศตะวันออก ติดต่อกับบ้านหนองโน ตำบลหนองแสง
ทิศตะวันตก ติดต่อกับกระยอม ตำหนองแสง
ประชากร/ครัวเรือน
จำนวนครัวเรือน 148 ครัวเรือน

ประชากรทั้งหมด 709 คน แยกเป็น ชาย 353 คน หญิง 356 คน

ประเพณีของหมู่บ้านที่ตัวกระผมได้สืบทอดนั้นก็คือ การเล่นกลองยาวอีสาน โดยเป็นหลานของพ่อสุบรร รังสร้อย ผู้สืบทอดกลองยาวคณะจอกขวางคำ ซึ่งจะมีการจัดแข่งขันกลองยาวทุกปีของเดือน พฤศจิกายน คืองานออนซอนกลองยาวชาววาปี ของดีพื้นบ้านนั้นเอง

อ้างอิงภาพhttp://www.jokkwangkam.com/Gallery.html

คำสำคัญ (Tags): #บ้านจอกขวาง
หมายเลขบันทึก: 610151เขียนเมื่อ 11 กรกฎาคม 2016 11:16 น. ()แก้ไขเมื่อ 19 กรกฎาคม 2016 05:38 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (1)

นิสิตประทับใจในกิจกรรมประจำชุมชนอะไรบ้างครับ

สงวนลิขสิทธิ์ © 2005-2021 บจก. ปิยะวัฒนา และผู้เขียนเนื้อหาทุกท่าน
ขอแนะนำ ClassStart ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี