ปรากฏการณ์...ไม่ต้องสั่ง...ดอกบัวบานเอง...

Ka-Poom
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ก่อนออกเดินทางบทสนทนาทำให้ตื่นรู้ในเรื่องปรากฎการณ์ระหว่าง R2R กับนโยบาย

"ปางมะผ้าและป่าติ้ว"

คือบทสะท้อนของความงดงามของการใช้ปัญญาตามวิถี R2R ที่เรียบง่าย...ไม่ได้มาจากการสั่งการ แต่มาจากการเติบโตและเปลี่ยนแปลง...มองปัญหาเป็นโอกาสของการเรียนรู้

ซึ่งกระบวนการเรียนรู้ของทั้งสองแห่งดำเนินไปตามกระบวนการ R2R ...เป็นปรากฎการณ์ของความชัดเจนของงานวิจัยที่มีอยู่ในตัว

ทั้งสองแห่งคล้ายดั่งภาพ

เป็นการเติบโตและเบ่งบาน

และการเติบโตดังกล่าวไปสอดรับกับนโยบาย ซึ่งอาจเปรียบได้กับแสงสว่างที่คอยให้การทำ R2R เติบโตงดงามโดยไม่ได้มาจากการสั่งการ

พอเป็นเช่นนี้พลังมาจากด้านใน...

ทำแล้วทำอีก ทำโดยไม่ได้สนใจในเรื่องรางวัล และผลงาน...แต่มุ่งเป้าไปที่ ปัญหาคลี่คลายและได้รับการแก้ไข

พอพุ่งความสนใจมาเช่นนี้การทำงานจึงเป็นอิสระออกจากพันธนาการของการทำตามคำสั่ง ...หากแต่เป็นการเคลื่อนไหวไปในวิถีของการเรียนรู้และการแก้ปัญหา

และเมื่อถึงที่สุด...ปรากฎการณ์ของการเรียนรู้และแก้ปัญหาดังกล่าวก็น้อมนำไปสอดรับกับนโยบายอย่างเป็นธรรมชาติ

...

5 กรกฎาคม 2559

#KMR2RtoTransformation

#R2RForum9

ปรากฏการณ์...ไม่ต้องสั่งดอกบัวบานเอง...


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KM & R2Rความเห็น (0)