KM EXTERN (11) :การประยุกต์ใช้ KM &STRATEGIC MAPในการบริหารสู่ LO (1)

การประยุกต์ใช้ KM &STRATEGIC MAPในการบริหารสู่ LO

              เมื่อวานนี้ ได้มีโอกาสเข้า ร่วมงานประชุมทางวิชาการครั้ง ที่ 22 ที่ทาง สคส.จัดขึ้น ในหัวข้อ การประยุกต์ใช้  KM & STRATEGIC MAP ในการบริหารองค์กรสู่ LO   โดย มีวิทยากร คือ อาจาร์ย นพ . สมเกียรติ  วสุวัฎฎกุล    รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ คณะแพทย์ศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

                    

   แม้ว่า อาจาร์ยใช้เวลาบรรยายประมาณ 70 นาที  แต่ แน่นด้วยเนื้อหาอย่างมาก โดยอาจาร์ยเริ่มเล่าจาก คุณภาพ คณะแพทย์ศาสตร์ ศิริราชพยาบาล เริ่มการจัดการความรู้ โดยเริ่มจากการผ่านการรับรองคุณภาพโรงพยาบาลจาก สถาบันพัฒนา และรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (พรพ)  มีการทำCQI และในการทำ CQI  และในการทำ CQI ก็คือการมีปัญหา หรืออุปสรรค แล้วพยายามที่จะแก้ไขปัญหานั้น จนเกิด better  practice  ซี่งไม่ใช่ Best practice เพราะ การปรับปรุงไม่มีดีที่สุด มีแต่ดีขึ้นไปเรื่อย จากนั้นก้เริ่มมีการเก็บข้อมูล เพือ่เปรียบเทียบ และ เพือ่ให้แข้งแรงขึ้นก้มีการยนำเอา KM มาจับ เพือ่ให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีการสร้าง นวัตกรรมขึ้นมา การจัดการความรู้ ได้เริ่มจาก model ของ Xerox  โดยการเข้าร่วมโครงการของ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ  ได้จัดโครงการนำร่อง มีนักเรียนรุ่นแรก เช่น ture   , 7-eleven เป็นต้น  ซึ่ง ส่วนมากที่ทำทั้งหมดเป้นการทำในระดับล่างเท่านั้น สั่งที่ขาด คือ   การเชื่อมต่อกับระบน  นั่นคือ ถ้าระดับล่างทำในสิ่งที่ข้างบนคิดหรือวางแนวทางไว้ ก็น่าจะดีไปมากขึ้น  นี่เป็นจุดคิดที่จะเชื่อมโยงระหว่างระดับบน และระดับล่าง จากนั้น ก้ได้เริ่มมีการจ้าง consult มาทำการวางโครงหลักของ strategic หรือ แผนกลยุทธ์ต่างๆ  แต่ก็มีปัญหาคือ <ul>

 •  กลยุทธ์และ แผนที่สร้างขึ้นมีขนาดใหญ่มาก ไม่สามารถขับเคลื่อนไปได้
 • ขาดการ audit
 • </ul><p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 36pt" class="MsoNormal">สิ่งที่พยายามที่จะต้องทำคือ</p><ol>

 •  การที่ให้ผู้บริหารระดับสูงต้องลงมาดูระดับล่าง
 • สร้างความหมายของ วิสัยทัศน์ให้ชัดเจน
 • มีการทบทวนเอกสารทั้งหมด
 • </ol>จนได้เป็นรูป model ที่ใช้ BALANCE SCORE CARD มาเป็นต้นแบบ และ ให้แต่ภาค อาทิเช่น ภาคการศึกษา  ภาค วิจัย  และ ภาคการบริการ ออกแบบกลยุทธ์มาเชื่อมหรือผลักดันกลยุทธืของคณะ  จนกลายเป็นmodel รูปบ้านออกมาโดยแบ่งแต่ละส่วนหรือซีกเป็นแต่ละภาค และแบ่งแต่ละชั้นเป็นตาม balance score card    

  บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Management exchange

  คำสำคัญ (Tags)#การจัดการความรู้#แลกเปลี่ยนเรียนรู้

  หมายเลขบันทึก: 60948, เขียน: 18 Nov 2006 @ 23:24 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 17:38 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


  ความเห็น (0)