ประสบการณ์การติดตามการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร รอบ 9 เดือน


ประสบการณ์การติดตามการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร รอบ 9 เดือน

จากแผนการประกันคุณภาพการศึกษารอบ 9 เดือน ซึ่งแท้จริงแล้วจะต้องตรงกับเดือนเมษายนนั้น ต้องเลื่อนวันออกไปเนื่องจากมหาวิทยาลัยเปิดการเรียนการสอนตามอาเซียน ช่วงดังกล่าวจึงเป็นช่วงที่อาจารย์ทุกคณะจัดการสอบและทำคะแนนสอบ งานประกันคุณภาพการศึกษาซึ่งปัจจุบันพยายามทำให้สอดคล้องกับเนื้องานประจำจึงต้องปรับเปลี่ยนวันดังกล่าว ประกอบการที่ประชุมอธิการบดี (ทปอ.)ด้านการรปะกันคุณภาพการศึกษา ที่อาจารย์จากมหาวิทยาลัยแกนนำเกณฑ์ CUPT QA เข้ามาเป็นจิตอาสา มีแผนจัดอบรมอาจารย์ประจำหลักสูตรในการเขียน SAR ซึ่งมีการอบรมเป็นช่วงๆนับตั้งแต่เดือนเมษายน และผู้เข้าอบรมต้องทำการบ้านส่งทางอีเมลล์พร้อมตอบคำถามเป็นระยะๆสิ้นสุด วันที่ 27-28 พฤษภาคม 2559 และการอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ซึ่ง CUPT QA ใช้เกณฑ์ AUN QA 3.0 สิ้นสุดในวันที่ 3- 4 มิถุนายน 2559

ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาคำนึงถึงการพัฒนาคนเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ กระบวนคิดอย่างเข้าใจในเจตนารมณ์ของการประกันคุณภาพการศึกษาด้วยเกณฑ์ CUPT QA จึงปรับเปลี่ยนการดำเนินการติดตามการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร รอบ 9 เดือน ซึ่งมหาวิทยาลัยมีหลักสูตรที่ต้องประเมิน ทั้งหมดในปีการศึกษา 2559 จำนวน 25 หลักสูตร ดังนี้

1.ประชุมผู้ที่เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยเพื่อเตรียมความพร้อมในการถ่ายทอดความรู้จากการอบรม จำนวน 8 คน ซึ่งประกอบด้วย รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ อาจารย์ประจำหลักสูตรบัญชี 2 คน อาจารย์ประจำหลักสูตรกฎหมายอิสลาม จำนวน 2 คน และอาจารย์ประจำหลักสูตรเกษตร อีก 2 คน ที่ประชุมได้ร่วมพูดคุยเพื่อหาทางออกของมหาวิทยาลัยในการดำเนินการตามเกณฑ์ เราตระหนักถึงความเป็นมหาวิทยาลัยที่เพิ่งเกิดจากการหลอมรวมมา 11 ปี มีความห่างไกลจากเมืองหลวงมากที่สุด รวมทั้งเข้าใจความรู้สึกของสมาชิกในองค์กรที่วิตกกังวล เพราะเมื่อปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยใช้เกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาใหม่ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และในปี 2559 รับนโยบายให้ใช้เกณฑ์ CUPT QA มติที่ประชุม บรรยายเกณฑ์เกณฑ์ AUN QA ในภาพรวม และเน้นให้ทุกหลักสูตรได้ดำเนินการจัดทำ Expected Learning Outcome โดยผู้ผ่านการอบรมร่วมเป็นวิทยากรประจำกลุ่ม

หมายเลขบันทึก: 609438เขียนเมื่อ 30 มิถุนายน 2016 11:51 น. ()แก้ไขเมื่อ 30 มิถุนายน 2016 11:51 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (1)

ตามมาเชียร์การทำงาน

หายไปนานมาก

มาแถวสงขลาแจ้งบ้างนะครับ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี