ช่วงนี้มีคนใข้ในคลินิกสุขภาพเท้า 2 คน กำลัง Admit อยู่ ด้วยปัญหา hypoglycemia ซึ่งเป็นผู้ป่วยที่ใช้ยาฉีด NPH วันละ 2ครั้ง 

จากการเข้าไปเยี่ยม มีสาเหตุมาจากการรับประทานอาหารที่ลดลง จากการเป็นไข้  และอีกรายอาจต้องปรับขนาดยาใหม่ เพราะมีอาการ hypo หลังเที่ยงคืน

เมื่อกลับมามอง คนไข้คนอื่นๆ ที่ใช้ insulin พบว่า มีความเสี่ยงสูง ด้วยปัญจัยเสี่ยงหลายๆประเด็น เช่น สูงอายุ  ภาวะไตเสื่อม การรับประทานอาหาร รวมทั้งเทคนิคการฉีดยา จึงคิดว่าน่าจะต้องติดตามคนกลุ่มนี้ให้มากขึ้น โดยเฉพาะกิจกกรมที่จะป้องกันอันตรายจากภาวะ Hypoglycemia

1.สำรวจ พบมีรายชื่อผู้ใช้ insulin ของโรงพยาบาล 120 คน

2.น่าลองทำค่ายอินสุลิน ดู โดยใช้การสนับสนุนของบริษัทยา

3.เริ่มประเมินการใช้ยา ของผู้ป่วยที่ห้องยา โดยเภสัชกร อย่างละเอียดทีละรายเพื่อดูการใช้

ภก.เอนก  ทนงหาญ