160618-1 ศัพท์ ที่มักสับสนในการใช้ ชุด S – Supernatural & unnatural

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศัพท์อังกฤษ

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ถือว่าถูกต้องในที่นี้ อ้างอิงตามมาตรฐานของภาษา


Supernatural

(Dictionary.com สะกดคำอ่าน “soo-per-nach-er-uh l” หรือ “nach-ruh l”)

(DPWE) ให้คำอธิบาย “SUPERNATURAL”

เมื่อเป็น Adj. และ นาม หมายถึง “สิ่งที่ ‘above and beyond’ สิ่งที่เป็นธรรมชาติ”

คนกรีกและโรมัน โบราณ เชื่อว่า “Supernatural being” คือ พระเจ้า “GOD”

‘The existence of this enormous crater must be traced to supernatural forces.’

‘The guided missile (UsE ออกเสียง = mis-uh l) (BrE ออกเสียง = mis-ahyl) seemed to accelerate at supernatural speed.’

Unnatural

(Dictionary.com สะกดคำอ่าน “uhn-nach-er-uh l” หรือ “-nach-ruh l”)

(DPWE) ให้คำอธิบาย “UNNATURAL”

เมื่อเป็น Adj. หมายถึง “ผิดธรรมชาติ/ทำเทียม/ไม่ใช่มนุษย์/ที่ล่วงละเมิดความรู้สึกตามธรรมชาติ” หรือ “ไม่สอดคล้องกับขนบประเพณีที่มีอยู่”

‘This child’s treatment of his parents is unnatural.’

‘It is unnatural for a physician to be a sadist.’

ประโยคเปรียบเทียบระหว่าง “Supernatural” และ “Unnatural”

‘That which is supernatural is unnatural, but much that is unnatural is not supernatural.’


ดูความหมาย คำย่อที่ #601860

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ENGLISH R thru Zความเห็น (0)