วันก่อนมีเรื่องเล่าของน้องฝน(ภญ.จินดานุช) ว่า มีผู้ป่วยหอบหืด อายุ ขวบกว่าๆ ซึ่งต้องใช้ยา steroid พ่น เช้าเย็น แต่ที่ รพ.ไม่มีตัว spacer ครอบ ช่วยพ่น แพทย์ที่สั่งจึงบอกให้ใช้กระดาษ ม้วนและครอบแทน  แต่น้องฝนบอกว่า มีวิธีดีกว่านั้น คือขวดนำโพลาริส ตัดก้นออก แล้วใช้คอขวดต่อกับ MDI พอดี สามารถประยุกต์ใช้ได้อย่างไม่น่าเชื่อครับ

ผู้เล่าเรื่อง  ภก.เอนก ทนงหาญ