เรามาศึกษาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของเมือง   ทั้งในอดีตและปัจจุบัน

ประวัติเมืองนคร                       เรื่องของพระเครื่อง
นครศรีฯ                                   จตุคารามเทพ
                                              วัดพระมหาธาตุ
                                              ตำนานเกี่ยวกับองค์จตุคาม
                                              ศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราช
 
      แหล่งท่องเที่ยว
      โรงแรม-ที่พัก