เฉลิมพระเกียรติครองราชครบ ๗๐ ปี

ประโยชน์สุขมหาชนชาวสยามตามวจี เกินจะมีกษัตริย์ใดในโลกา


บันทึกภาพที่หน้าอาคารไทยบุรี
เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๙ เนื่องในโอกาสที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๗๐ ปี
"ดุจแสงส่องสว่างไสวในใจราษฎร์

ภูวนาถบำรุงสุขทุกสมัย
เจ็ดสิบปีทศพิธเข็มทิศไทย
ร้อยเรียงไปไม่อาจหมดสุดจดจาร
ขอ ธ ทรงพระเจริญเทอญเจ้าข้า

ปวงเทวาขอวอนไหว้ในทุกสถาน
โปรดช่วยดลปราบปุริอภิบาล
ทรงพระเกษมสำราญ ในกาลนี้
ธ เหนื่อยยากทุกย่างก้าวเป็นเงาชาติ
ใต้พระบาทตรากตรำสิ้นทุกถิ่นที่
ประโยชน์สุขมหาชนชาวสยามตามวจี
เกินจะมีกษัตริย์ใดในโลกา
สละพระวรกายแลพระสายเสโทหลั่ง
รดรินครั้งนับมิได้ในใต้หล้า
กราบพระบาทสำนึกล้นท้นอุรา
๙ มิถุนาครองดวงใจไทยทั้งปวง."


ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นางปิยนุช ขุนสวัสดิ์และครอบครัว
๙ มิถุนายน ๒๕๕๙

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ร้อยเรียงเรื่องราวความเห็น (0)