พระเสโทแห่งพระเทพฯ

เครดิตภาพ จากคุณจรูญ ทองนวล ช่างภาพเครือเดอะเนชั่นประจำจังหวัดชายแดนภาคใต้
สถานที่บันทึกภาพ
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย
บ้านบ้านไอร์จาดา ต.โคกสะตอ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส
วันที่ 15 มิถุนายน 2559

พระเสโทชุ่มพระพักตร์ประจักษ์แล้ว
สายพระเนตรเปี่ยมแววเมตตายิ่ง
มิมีวันหยุดพักสักวันจริง
ที่พึ่งพิงของประชาอาณาไทย
ตามเสด็จแห่งพระบาทภูมิพล
ไปทุกหนทุกยุคทุกสมัย
สืบสานพระราชดำริผลิหน่อใบ
น้ำพระราชหฤทัยก็งดงาม
คือหน่อเนื้อขัตติยามหากษัตริย์
สมเด็จพระเทพรัตน์ฯแห่งสยาม
ขอทรงพระเจริญเถิดเทิดทูนตาม
จงรักภักดีท่ามพระเสโท...
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม.

ปิยนุช ขุนสวัสดิ์

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ร้อยเรียงเรื่องราวความเห็น (1)

-ขอพระองค์ทรงพระเจริญ..