แก้คลืนซัดฝั่ง (๓)

เราเคยเสนอไว้แล้ว วันนี้ขอตอน ๓ คือเอาไม้ไผ่ใหญ่ มัดเป็นฟ่อนๆ ไปวางขวางไว้แบบสลับฟันปลา จะได้หลายต่อมากคือ

--ลดการกระแทกของคลื่นต่อฝั่ง

--ได้แนวประการังเทียม

--ได้หอยปูปลา จับกิน ขายได้

--ราคาถูกกว่าการทำเขื่อนชายฝั่ง ๑๐ เท่า

--ไม่เสื่อมต่อระบบนิเวศ กลับเสิรมเสียอีก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สะกิดกวน...ชวนแหกค่าย----->สู่แดนใหม่...ไตเสรีความเห็น (0)