การขับเคลื่อนในการก้าวสู่ APN ของวิสัญญีพยาบาลไทย โดย อ.นิ่มนวล มันตราภรณ์

แม้ผู้เขียนจะห่างหายไปจากวงการบันทึกใน GotoKnow มานาน แต่งานด้าน ความก้าวหน้าของ การขับเคลื่อนในการก้าวสู่การเป็นผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง (Advance Practice Nurse = APN) มิได้หยุดนิ่งไปด้วย
ผู้เขียนมีบทความที่ อ. นิ่มนวล มันตราภรณ์ อดีตเลขาธิการคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์ขั้นสูงแห่งประเทศไทย สภาการพยาบาล ผู้เป็นประธานอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบความรู้เฉพาะทางสาขาการพยาบาลด้านการให้ยาระงับความรู้สึก ได้กรุณาเขียนบรรยายไว้ให้ได้อ่าน

Copy of พี่นิ่ม(แก้ไขแล้ว)การขับเคลื่อนในการก้าวสู่การเป็น APN.pdf

ขอขอบพระคุณ อ.นิ่มนวล มันตราภรณ์ ผู้มีคุณูปการ ต่อวิสัญญีพยาบาลไทยค่ะ


กฤษณา สำเร็จ

15 มิถุนายน 2559

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เล่มที่ ๕ : APN Thai Nurse Anesthetistความเห็น (1)

ชื่นชมพยาบาลวิสัญญีทุกท่านที่มีทัศนคติที่ดีกับวิชาชีพพยาบาลเสมอค่