ถอดบทเรียน การเป็นพี่เลี้ยงวิจัย

r2r

ถอดบทเรียน การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพทีมสนับสนุนงานวิจัย “R2R Facilitator”วันที่ 23-24พฤษภาคม 2559 เวลา8.30-16.30, 27 พฤษภาคม 2559เวลา12.30-16.30 ณ ห้องประชุม 89 พรรษาฯ สมเด็จย่า รพ ศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัย


1 R2R Facilitator _การให้ความเห็น.pdf

2 R2R Facilitator_ คุณอำนวยผู้ร้อยคนกับงานเพื่อสร้างสุข.pdf

3 R2R Facititator _เทคนิคการสร้างทีม.pdf

กำหนดการ “R2R Facilitator”.pdf


ถอดบทเรียน โดย

นายเรวัฒน์ เอกวุฒิวงศา

นางถาวร ภาวงศ์

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วิจัยทางการพยาบาลความเห็น (4)

Km การเป็นพี่เลี้ยง R2R khon kaen team

กราบขอบคุณ พี่เลี้ยง R2R Facilitator ตัวจริง

ศ นพ สมบูรณ์ เทียนทอง