บันทึกทางการเงิน <๓.๑> "วิมังสา" สุขภาพทางการเงินของบีแมน

beeman 吴联乐
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ด้านการออมนั้น..พบว่ามีสภาพทางการออมค่อนข้างสุดโต่งเกินไป โดยมีการออม (+ลงทุน) ทางตรงและทางอ้อมรายปี สูงถึงร้อยละ 82 ของรายได้ทางตรง

จาก บันทึกทางการเงิน ๓ สุขภาพทางการเงินที่ดี จึงลองมา "วิมังสา" ทบทวนตัวเอง จากเงินรายได้ (ทางตรง) 4x,xxx บาท ต่อ เดือน พบว่า ในเรื่อง

  1. สภาพคล่องดี นั้น ไม่มีสภาพคล่องเลย เพราะว่า การเงินติดลบทุกเดือน แก้ให้มีสภาพคล่องโดยการกู้เงิน...หลักการกู้เงินคือ กู้เงินของตัวเอง เช่น กู้เงินโดยใช้หุ้นสหกรณ์ค้ำประกัน (กู้ได้ร้อยละ 90 ของมูลค่าหุ้น) หรือ กู้เงินโดยใช้กรมธรรม์ประกันชีวิตค้ำประกัน
  2. ปลอดหนี้จน นั้น พบว่า หนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้นั้นไม่มีหรือมีแต่น้อย แต่รายได้หลังจากหักลบกลบหนี้อาจเป็น ร้อยละ 1 ต่อปี, ร้อยละ 2-3 ต่อเดือน หรือ อาจมีหนี้ที่ก่อให้เกิดรายได้สูงถึง ร้อยละ 20-30 ต่อปีก็มี เพราะเป็นการกู้หนี้เพื่อไปลงทุน หรือทำให้เกิดสภาพคล่อง ซึ่งจะมีรายได้หมุนเวียนกลับมาอีกทางหนึ่ง
  3. พร้อมชนความเสี่ยง นั้นมีทุนประกันชีวิตส่วนตัวประมาณ 1.5 ล้านบาท ส่งเฉพาะเบี้ยประกันทุกกรมธรรม์ประมาณ ๒ แสนบาทต่อปี ที่เบี้ยฯ สูงเพราะส่งให้คนในครอบครัวด้วย และเป็นประกันชีวิตแบบออมทรัพย์หลายตัว
  4. มีเสบียงสำรอง มีรายจ่ายทางตรงประมาณ 2 หมื่นบาทต่อเดือน ดังนั้นต้องมีสินทรัพย์สภาพคล่องประมาณ 1.2 แสนบาท ที่จะใช้ไปได้ 6 เดือน ตัวเสบียงสำรองโดยตรงไม่มี แต่สามารถไปกู้เงินสหกรณ์แบบฉุกเฉินได้ วงเงิน 2 แสนบาท ได้เงินภายในไม่เกิน 1 ชั่วโมง (วันทำการ)
  5. สอดคล้องเกณฑ์ภาษี นั้น มีการบริหารภาษี โดย ทำให้มีรายจ่ายด้านภาษี ประมาณร้อยละ 0.5 ต่อเดือน แต่พอครบปีไปยื่นรายการเสียภาษีรายได้นิติบุคคลธรรมดา จะไม่มีภาระด้านภาษี และได้รับเงินคืนภาษีที่จ่ายไว้เกิน ประมาณ 3,000 บาทต่อปี ซึ่งบริหารภาระทางภาษีได้ดี ทำให้ได้คืนภาษีเงินได้ (ไม่เสียภาษี) อย่างน้อย 10 ครั้ง (10ปี) ในรอบการยื่นภาษี 34 ครั้ง..
  6. บั้นปลายมีทุนเกษียณ บั้นปลายอายุ 60 ปี ซึ่งวางแผน(ตั้งใจ)ให้มีอายุต่อไปอีก 30 ปี จะมีรายได้จากเงินบำนาญ เท่ากับร้อยละ 67 บวก รายได้อื่นอีกร้อยละ 33 รวมเป็นเงินเท่ากับร้อยละ 100 ต่อเงินเดือนเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้าย หมายความว่า ทำให้เสมือนมีเงินบำนาญรายเดือนเท่ากับ รายได้เฉลี่ย 60 เดือนสุดท้าย ซึ่งตัวเลขยังเป็น 4x,xxx บาท ต่อ เดือนเหมือนเดิม

ด้านการออมนั้น..พบว่ามีสภาพทางการออมค่อนข้างสุดโต่งเกินไป...โดยมีการออมแบบหักเงินเดือนกับ กบข. ร้อยละ 6, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพสินสถาพรร้อยละ 2, สหกรณ์ฯ ร้อยละ 19 และ เป็นการออมโดยการฝากเข้าบัญชีอีกร้อยละ 18 รวมเป็นการออมทางตรงสูงถึงร้อยละ 45 และเป็นการออมทางอ้อม (เบี้ยประกันฯ) อีกร้อยละ 37 รวมเป็นการออมรายปีสูงถึงร้อยละ 82

ด้วยเหตุนี้ จึงทำให้เกิดการกู้ยืม และมีสภาพหนี้ร้อยละ 30 ของสินทรัพย์ ซึ่งไม่สูงจนเกินไป และเป็นยังการบริหารความเสี่ยงไปในตัวที่พอสมควร..สินทรัพย์ถาวรส่งครบหมดแล้วและปลอดหนี้จำนอง 100% จนถึงปี 2561

เมื่อถึงปีที่อายุ 60 ก็จะมีสภาพเป็น สว. ที่เกษียณสุข และมีอิสรภาพทางด้านการเงินพอสมควร มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่ 4x,xxx บาท มีรายได้พึงประเมินที่อยู่ในเกณฑ์ยกเว้นภาษีเงินได้..

บีแมน
หอพักมน.นิเวศ3
วันเสาร์ที่ 4 มิถุนาย 2559


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน 25th Anniversary Beemanความเห็น (0)