บันทึกทางการเงิน <๓> สุขภาพทางการเงินที่ดี

beeman 吴联乐
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

การที่จะมีอิสรภาพทางการเงินในอนาคตอันใกล้นั้น ต้องเริ่มจากการมีสุขภาพการเงินที่ดี ซึ่งประกอบด้วย 6 ข้อ (คาถาการเงิน) ดังนี้

 1. สภาพคล่องดี
 2. ปลอดหนี้จน
 3. พร้อมชนความเสี่ยง
 4. มีเสบียงสำรอง
 5. สอดคล้องเกณฑ์ภาษี
 6. บั้นปลายมีทุนเกษียณ

 1. สภาพคล่องดี คือ มีเงินเหลือจากการออมและใช้จ่าย ไม่น้อยกว่า 10% ของรายได้
 2. ปลอดหนี้จน หมายถึงให้เป็นหนี้ได้ โดยที่หนี้มี 2 อย่างคือ หนี้รวย (หนี้ที่ก่อให้เกิดรายได้) กับ หนี้จน (หนี้ที่กู้มาเพื่อใช้ในการอุปโภคและบริโภคซึ่งเป็นหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้) แต่เราจะไม่เป็นหนี้แบบที่สอง
 3. พร้อมชนความเสี่ยง คือ สามารถวิเคราะห์ได้ว่า อะไรคือปัจจัยที่เป็นความเสียงของตัวเอง และพร้อมที่จะชนกับมัน (เพราะมีแผนข้อต่อไป)
 4. มีเสบียงสำรอง คือ มีกองทุนสำรอง โดยมีทุนไม่สะสมไม่ต่ำกว่า 6 เท่าของรายจ่ายรายเดือน หรือ 3 เท่าของรายได้รายเดือน
 5. สอดคล้องเกณฑ์ภาษี คือ ต้องทำความเข้าใจเรื่องภาษีเงินได้ และสามารถบริหารเรื่องภาษีเงินได้ ได้ด้วยตัวเอง
 6. บั้นปลายมีทุนเกษียณ ต้องสามารถ คำนวณความเพียงพอของเงินใช้ยามเกษียณได้ และสามารถเก็บออมเงินใช้ยามเกษียณได้ด้วยตัวเอง

หากมีคนไม่เข้าใจข้อไหน..จะอธิบายเพิ่มเติมครับ


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน 25th Anniversary Beemanความเห็น (0)