วันที่ 13 เบื่อ เพราะไม่มีงานทำหรือไม่อยากทำงาน ... (26 พฤษภาคม 2559)

วันพฤหัสบดี ถ้าจะให้ดี ต้องอารมณ์ดี

วันพฤหัสบดี ถ้าจะให้ดี ต้องทำความดี

วันพฤหัสบดี ถ้าจะให้ดี ต้องมีจิตใจดี

วันพฤหัสบดี ถ้าจะให้ดี ต้องทำงานดี


เมื่อไม่มีคาบสอนของตนเอง ก็ต้องสอนแทนผู้อื่นเสมอ แต่ไม่เป็นปัญหาเลย เพราะเราเต็มใจและยินดี ดีกว่า นั่งทำงานเขียนแผน เขียนบันทึกนี้ เอาความจริงฉันชอบสอนแทนมากกว่านะ เพราะไม่ต้องเขียนแผนเองและเด็กก็ดีใจ ที่เราไม่สั่งการบ้านการเป็นผู้หญิงต้องมีประจำเดือน มักสร้างความลำบากเป็นอย่างมาก ซึ่งก่อนที่ประจำเดือนจะมา อารมณ์มักไม่คงที่ ซึ่งควบคุมอารมณ์ตนเองยากมาก การที่ไม่มีอารมณ์ทำงาน คือจะเบื่อมาก เบื่อหน่ายแบบไม่มีกะจิตกะใจจะทำอะไรเลย แผนการสอนก็ไม่เขียน แล้วยิ่งวันพฤหัสบดีไม่มีคาบสอนอีก ใจเรานี่อยากกลับหอ หรือออกไปไหนก็ได้ ดีกว่านั่งอยู่นิ่งๆ เฉยๆ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึการฝึกสอนของนางสาวรวิภา ทารัตน์ ... (ภาคเรียนที่ 1/2559)ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

เตรียมแผนการสอนให้อาจารย์พี่เลี้ยงตรวจให้ดีนะครับ
เพราะอาจารย์นิเทศก์กำลังจะออกไปหาแล้ว ;)...