ทำไมต้องตัดแต่งต้นไม้

ลดความแน่น ทึบของทรงพุ่ม ต้นบางชนิดเกิดมามีพุ่มแน่น ใบดกหนา ถ้าปล่อยไว้ไม่คอยดูแลตัดแต่ง ไม่ช้าก็จะมีแขกไม่ได้รับเชิญ หนู มด แมลง หรือสัตว์มีพิษต่างๆ มาจับจองเป็นที่พักอาศัยทั้งแบบถาวรและไม่ถาวร หรือถ้าปลูกชิดติดกันมากเกินไป ด้านที่ชิดติดกันก็จะไม่ค่อยงาม เคยออกดอก ออกผลก็จะออกน้อยลงหรือไม่ออกเลย แคระแกร็น เนื่องจากพุ่มใบเบียดกันจนไม่มีอากาศ พื้นที่ให้ต้นไม้ได้โต แต่ที่เป็นปัญหามากที่สุดก็คือความหนาทึบของพุ่มใบไปทำให้บ้านมืด ทึบ อับทั้งแสง อับทั้งลม

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ตัดแต่งต้นไม้ความเห็น (0)