Thailand 4.0 : A Nation of Happiness


Thailand 4.0 : A Nation of Happiness

........บันทึกความคิดนี้เป็นบันทึก แบบ knock down memo มิใช่บันทึกสำเร็จรูป ผู้อ่านต้องนำไปประกอบเอง ......

การแบ่งปัน จัดสรรทรัพยากรได้เกิดประโยชน์กว่า การแข่งขัน ในโลก ยุค 4.0 (ยุค Internet of things)

หลายประเทศกำลังค้นหาและพัฒนา New Economic Model เพื่อสร้างความมั่งคั่งในศตวรรษที่ 21 อาทิ

สหรัฐอเมริกา : A Nation of Makers
สหราชอาณาจักร : Design of Innovation
จีน : Made in China 2025
อินเดีย : Make in India
เกาหลีใต้ : Creative Economy

ที่มา : https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=...ประเทศไทยเป็น A Nation of Happiness ซึ่งเป็น outcome ของการขับเคลื่อนโดย หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สิ่งนี้ เกินกว่า economic model แต่เป็น social economic model

ที่มา : ผู้เขียนบันทึกเขียนขึ้นเองThailand 3.0

มุ่งเน้นความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเป็นสำคัญ

ใช้ระบบของการแข่งขันโดยมีราคาและระบบตลาดเป็นกลไกสำคัญในการจัดสรรทรัพยากร โดยรัฐบาลจะไม่เข้าไปเกี่ยวข้องในกิจกรรมทางเศรษฐกิจ จะมีหน้าที่เพียงการรักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองและการป้องกันประเทศ

ที่มา : http://knowledge.eduzones.com/knowledge-2-10-29470...


Industry 4.0

Industry 4.0 เป็นแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและให้บริหาร เช่น

- การพัฒนาเทคโนโลยีสื่อสารกับเครื่องจักรและระบบ ในลักษณะ industrial automation เพื่อผลิตสินค้าตามความต้องการของผู้บริโภครายบุคคล แต่ยังรักษาประสิทธิภาพการผลิตที่สูงในระดับเดียวกับการผลิตแบบ mass production

- การเชื่อมโยงการผลิตและการกระจายสายการผลิต (decentralized production) ผ่านระบบดิจิตัล

- การที่เครื่องจักรหรือหน่วยงานผลิตสามารถสื่อสารกันได้และตอบสนองโดยอัตโนมัติการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมและตลาด (intelligent networking หรือ independent process management)

- การพัฒนาระบบปฏิสัมพันธ์ระหว่างโลกดิจิตัลและโลกแห่งความเป็นจริง

- การพัฒนาสื่อดิจิตอล

ทั้งหมดนี้ จึงมีศักยภาพที่จะเปลี่ยนแปลงระบบเศรษฐกิจ สร้างงาน


ที่มา Industry 4.0 : http://www.thaibizgermany.com/de/industry/


Thailand 4.0

มุ่งความเจริญ และความสุข เป็นสำคัญ ใช้การแบ่งปัน จัดสรรทรัพยากร โดยการช่วยเหลือตนเอง และช่วยเหลือกัน ( self help & mutual help)
ในสัดส่วนที่เพิ่มมากขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ภายใต้ทรัพยากรที่มีจำกัด และประชากรที่เพิ่มมากขึ้น อาหารมีค่าเหนือกว่าราคาที่เป็นตัวเงิน ผ่านระบบดิจิตัล
ประเทศไทยมีระบบปฏิสัมพันธ์ระหว่างโลกดิจิตัล และโลกแห่งความเป็นจริง เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม รักษาวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล

ฝรั่งเศสผ่านร่างกฏหมายห้ามซูเปอร์มาร์เก็ต ทิ้งอาหารเหลือ แต่ต้องนำไปบริจาคให้สถานสงเคราะห์ผู้ยากไร้ องค์กรการกุศล หรือสวนสัตว์ เพราะอาหารเหล่านั้นผลิตจากทรัพยากรอันจำกัด ของ มวลมนุษย์ชาติ

ที่มา : http://www.dailynews.co.th/foreign/323188

วิธีแก้ไขปัญหาความยากจน ออกจากหัวใจ และแบ่งปันเพื่อผู้ยากจนทางกายภาพ
ที่มา : https://www.gotoknow.org/posts/604514


Engine of development ประกอบด้วย
ทฤษฏีใหม่ ขั้นที่ 1 ทฤษฏีใหม่ขั้นที่ 2 ทฤษฏีใหม่ขั้นที่ 3
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ที่มา : https://www.gotoknow.org/posts/596066


Thailand 4.0 : A Nation of Happiness
ระบบเศรษฐกิจ พอประมาณ พอเพียง
ระบบสังคม มีเหตุ ผล
ระบบวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม มีภูมิคุ้มกัน

ภายใต้เงื่อนไข ความรู้ คู่คุณธรรม


Bobbie สุดท้ายตายทุกคน
Peeraphong Varasen
12 May 2016

คำสำคัญ (Tags): #Thailand 4.0
หมายเลขบันทึก: 606248เขียนเมื่อ 11 พฤษภาคม 2016 14:07 น. ()แก้ไขเมื่อ 3 ธันวาคม 2017 20:11 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี