Work flow กับการออกเเบบครัว

ครัวเป็นสถานที่ซึ่งมีความสำคัญต่อความอยู่รอดของร้านอาหาร ครัวที่ดีจะต้องถูกออกเเบบให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ดังนั้น จึงเป็นเรื่องที่จำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ออกเเบบครัวจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของ work flow ของผู้ที่ปฏิบัติงานครัว

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การจัดการครัวความเห็น (0)